Studiestart 20 augusti 2018
Studietakt Heltid
Studielängd 2 år
Ansök nu

Om utbildningen

En nyckelroll inom IT – i gränslandet mellan människa och teknik
Du kan bli en av de mest eftertraktade personerna i IT-branschen just nu genom att Newtons utbildning Kravanalytiker IT. Till följd av ökade användarkrav på de IT-system som finns idag ökar också efterfrågan på kunnig personal.

Vad innebär yrkesrollen?

En Kravanalytiker arbetar på olika IT-konsultföretag samt på IT-avdelningar på större företag. Kravanalytikern tar fram IT-relaterade lösningar som uppfyller beställarens behov och krav. Du kan exempelvis arbeta med att upphandla eller utveckla:

 • IT-system för hantering av order, lager och fakturering
 • En portal för att kunna genomföra distansutbildningar
 • CRM-system för planering och säljuppföljning till säljavdelningen
 • IT-system för personaladministration

Förutom goda möjligheter till ett välbetalt jobb ger Newtons utbildning dig alla möjligheter till en lyckad karriär i IT-branschen. Utbildningen är dessutom utformad tillsammans med branschföretag som löpande söker nyexaminerade Kravanalytiker.

IT-branschen ökar kraftigt i Sverige och utredningar pekar på ett stort behov av kravanalytiker till följd av ökade användarkrav på de IT-system som tas fram.

Upplägg

 • 2 års heltidsstudier
 • Två långa praktikperioder
 • Kravanalytiker IT är CSN-berättigad
 • Lärarna kommer från näringslivet och har gedigen erfarenhet inom sina område
 • Icke schemalagd tid ägnas åt självstudier, grupp-, och projektarbeten. Ofta läser du två kurser parallellt.

Målsättningar med utbildningen
Efter avslutad utbildning ska man:

 • Kunna leda kravhanteringsprocesser vid utveckling av olika typer av IT-system
 • Förstå kundernas verksamheter, behov och krav samt koppla detta till IT-utvecklingen
 • Ha en förståelse för hur kundernas tekniska behov och krav ska kunna lösas
 • Vara bra på kundkommunikation och kunna tillämpa olika förvaltningsmodeller

Kursöversikt

Behörighet till yrkeshögskolan
För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper Kravanalytiker IT

 • Lägst betyget E i Svenska 2 eller betyget Godkänd i Svenska B, eller motsvarande
 • Lägst betyget E i Matematik 1 (A, B eller C) eller betyget Godkänd i Matematik A, eller motsvarande
 • Lägst betyget E i Engelska 6 eller betyget Godkänd i Engelska B, eller motsvarande

Checklista för antagningen 2018

Ute i arbetslivet jobbar Kravanalytikern med en mängd olika uppgifter, det kan bland annat röra sig om arbete med företag som behöver ett IT-system som kan hantera order, lager och inköp. Olika säljorganisationer behöver också en Kravanalytiker som skapar ett CRM-system där de kan planera och följa upp säljprocessen. Med andra ord: Möjligheterna är många!

Efter avklarad utbildning ska du ha förmåga att:

 • Driva och leda arbetet med kravhantering
 • Identifiera, strukturera och dokumentera information under projektets gång
 • Översätta behoven från verksamheten och kommunicera dem som krav till systemutvecklarna
 • Ställa relevanta frågor till beställaren av IT-systemet
 • Dra övergripande slutsatser om hur ett visst krav kan realiseras, och hur komplicerat det kommer att vara att genomföra
 • Planera, genomföra och följa upp upphandlingar

Efter avklarad utbildning kan du bland annat jobba som:

 • Kravanalytiker
 • Kravställare
 • Verksamhetsanalytiker
 • Business Analyst

 

Är du redo? Ansök nu!

Sista datum för att anmäla dig till den här utbildningen är:
2018-05-07

Ansök nu

Har du frågor om utbildningen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Antagningen för yrkeshögskolan startar i januari/februari 2018.

Några av våra 200 samarbetspartners

YH-utbildningar ska leda till jobb. Hos oss får du aktuell, relevant kunskap och träning genom verkliga case, praktikfall. Och mer än 1000 timmars praktik (LIA). Klicka här och läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet!