English
English

Så gör du karriär i fastighets­branschen

Akis Theodorakis menar att ”ingenting är omöjligt, bara man vill”. Från jobbet som personalansvarig inom restaurangbranschen och utbildningarna Diplomerad fastighetsförvaltare och Diplomerad projektledare till jobbet som ombyggnadskonsulent på Stockholmshem.

Akis Theodorakis, tidigare student på Newtons Fastighetsförvaltarutbildning och Diplomerad Projektledarutbildning, tog examen 2017. Nu jobbar han på Stockholmshem som ombyggnadskonsulent och projektledare.

– Ingenting är omöjligt, bara man vill, säger Akis som efter arbetet som personalansvarig i restaurangbranschen och studier i fastighetsförvaltning och projektledning inom bygg & fastighet har nått sitt mål med jobb i dag i fastighetsbranschen.

Praktiserade som fastighetsskötare

– Parallellt med utbildningen till fastighetsförvaltare arbetade jag som fastighetsskötare på BK Kraft Fastighetsservice. Arbetet som fastighetsskötare var ett bra sätt att praktisera det jag lärde mig i utbildningen och att lära mig fastigheterna från grunden.

Driver egna projekt

I dag ansvarar Akis bland annat för hyresgästens boendefrågor, hyresgästgodkännande och med att upprätta underlag för hyresjusteringar. Dessutom driver han egna projekt där han ansvarar för allt från att ta fram förstudie och projektering till att avropa/upphandla byggentreprenader samt planera och genomföra underhålls- och ombyggnadsprojekt.

Hantera människors rädsla bygger relationer

– Att kunna förklara vad ombyggnaden innebär och slå hål på människors rädsla är en viktig del av arbetet, säger Akis och berättar om betydelsen av att vara närvarande och kunna lyssna på kunderna. Stockholmshems tre övergripande företagsmål är: hållbar ekonomi, hållbara bostadsområden och nöjda kunder.

– Kompetensen finns efter utbildningen och erfarenheten får jag genom jobbet, men det jag måste jobba med hela tiden är hur jag bäst hanterar relationerna i projekten, säger Akis.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare?

– Att veta vad man ska göra; förstå hur arbetsprocesserna går till, byggteknik, underhållsarbete och besiktningsmetoder. Att förstå vad yrkesrollen som fastighetsförvaltare innebär; att det är en serviceroll där man ska förhålla sig professionell gentemot kunder och leverantörer.

Bästa med utbildningen

– Det bästa med utbildningen är helhetsförståelsen, att förstå hur allting hänger ihop: att vid exempelvis otäta fönster i en lägenhet uppkommer en diskussion om hyresreducering och då kopplas både fastighetsekonomi, teknik och fastighetsjuridik in.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen Diplomerad projektledare?

– Att förstå vad projektering innebär i en ombyggnadsprocess: behovet av att göra en förstudie och undersöka möjligheterna med en ombyggnad och kunna arbeta med AF-delen för att upphandla rätt konsulttjänster. Den praktiska träningen gav mycket med ett skarpt projekt i utbildningen. Jag har också fått större förståelse för hur svårt arbetet med projektledning är.

– Det är ett stort ansvar: många inblandade, tidspress, nya och ökade krav på miljövänliga boenden och att det innebär stora kostnader.

Dela artikeln

Liknande