English
English

Samira leder mot förvaltning i världsklass

Det handlar om att leverera mervärden för kunden där kommunikationen spelar en avgörande roll. Det säger Samira Mchaiter som var nominerad till Årets unga Fastighetskvinna 2016.

Närvarande ledarskap och medarbetare som tar proaktivt ansvar utanför sina egna ansvarsområden är receptet för en förvaltning i världsklass.

Fler kvinnliga fastighetsskötare

Samira Mchaiter, före detta student på Newtons Fastighetsförvaltarutbildning, tog examen 2011. Nu är hon verksamhetschef för fastighetsservice på HSB Stockholm, där hon leder 130 medarbetare.

I framtiden skulle hon gärna se fler kvinnliga fastighetsskötare. Nästa år startar ett utbildningsprogram för att utveckla det:

– I dag är bara fem procent av våra fastighetsskötare på HSB Stockholm kvinnor. Det vill vi ändra på. Förutom att utbildningsprogrammet Fastighetsservice4woman skapar samhällsnytta och ger möjligheter till jobb, ger det oss en möjlighet att öka mångfalden bland våra medarbetare och erbjuda ännu bättre service till våra kunder, säger Samira Mchaiter.

Kommunikation och återkoppling gör skillnaden för kunden

HSB Stockholms vision är att vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla sina intressenter när det gäller boendet. Att skapa förvaltning i världsklass är en viktig del i det.

Det handlar ytterst om att leverera mervärden för kunden där kommunikationen spelar en viktig roll.

Digitala översättare

Organisationen ser över sina tjänster och hur dessa kan anpassas till den digitala omställningen.

En viktig uppgift för medarbetarna i framtiden blir att vara ”digitala översättare” och hjälpa kunderna att navigera i de digitala systemen som kommer att vara en ännu större del av tjänsterna framöver.

Lyft de goda exemplen

Ledarskapet handlar främst om att vara en närvarande ledare som i de informella forumen och ute på de lokala kontoren lyssnar på medarbetarna och stöttar dem i deras utmaningar.

Utifrån långsiktiga företagsmål sätter HSB Stockholm upp verksamhetsmål som sedan blir individuella mål för medarbetarna, som följs upp och utvärderas.

– Jag samlar alla medarbetare oavsett funktion för att tillsammans lyfta de goda exemplen där vi lyckats och involverar på så vis alla medarbetare i en gemensam kompetensutveckling där alla känner sig delaktiga.  Medarbetarskapet är en viktig del av vårt arbete på HSB där individen förväntas leda sig själv och proaktivt ta ansvar för hela arbetsprocessen och på så vis säkerställa att vi får en nöjd kund över lång tid.

Dela artikeln

Liknande