English
English

VVS-ingenjörens betydande roll för framtiden

Varje dag nyttjar vi VVS-system utan att tänka på det, och möjligheten att förbättra dessa system för framtiden kändes både viktig och spännande. ”Jag insåg att VVS är en bransch i ständig utveckling, där vi kan göra stor skillnad genom att arbeta mot mer miljövänliga och energieffektiva lösningar,” säger Nima Amiri.

Publicerad:

Nima Amiri, som tog examen från Newtons Yh-utbildning till VVS-ingenjör 2018. Han hade redan under sin studietid en tydlig vision för sin framtida karriär. Målet var att efter examen ta på sig en ledande roll, engagera sig i affärer och vara en coach för sina medarbetare. ”Detta är naturligtvis inte det första man gör när man går från studier till arbete,” medger Nima.

Han understryker att resan mot målet kan se olika ut för alla och betonar vikten av att inte förlora modet. ”Håll riktningen och våga ta ansvar för de arbetsuppgifter du får. Att förstå de olika rollerna inom en avdelning är avgörande för att kunna hantera arbetsuppgifterna effektivt och förstå hur affärerna fungerar,” förklarar han.

Från studie till verklighet

För att nå sina egna ambitioner var Nima beslutsam och tydlig med sina mål. ”Jag var tydlig med vad jag ville arbeta med och frågade vad som krävs för att nå dit. En del av min strategi var att börja med kalkyl och lära mig alla stegen,” delar han med sig. Hans beslutsamhet och strategi bar frukt – idag innehar Nima positionen som Avdelningschef/Filialchef på Gustavssons Isolering, där han leder, utvecklar affärsmöjligheter och coachar sitt team.

Nima kan du berätta vad som motiverade dig till att studera till VVS-ingenjör?

— ”Att få vara med i en bransch som utvecklas, och som behöver fortsätta utvecklas var något som motiverade mig till att läsa VVS-ingenjör på Newton. Jag har också en bakgrund inom IT och tänkte då att kombinera IT och en bransch som håller på att digitaliseras är en god match. Men, du behöver inte ha en IT-bakgrund för att lyckas.”

— ”Den nya generationen är van vid digitala verktyg, och är en bidragande faktor till att branschen går mot en mer digital värld, som utvecklar VVS-systemen till att ha mer miljövänliga och energieffektiva lösningar för våra fastigheter.”

Hur var din upplevelse att studera på Newton och kan du dela med dig av några höjdpunkter eller utmaningar du mötte under din studietid?

— ”Newtons ledning ville att jag skulle lyckas med mina studier och gav alla verktyg som jag behövde för att klara av studierna. Studenterna har ett gemensamt mål, vilket är att bli examinerade med goda resultat. Därför hjälptes vi åt för att ta oss igenom de kurser som finns i utbildningen.”

— ”Många ser utbildningen som en väg till att arbeta som projektör. För de som inte vet, innebär det kortfattat att man ritar upp systemen i Digitala verktyg så som AutoCad eller Revit. Vilket är otroligt kul också!”

— ”Utmaningarna jag hade var att förstå ’vvs språket’ som majoriteten av studenterna hade då många tidigare har arbetat som montörer inom VVS. Däremot kunde vi ta hjälp av varandra då jag exempelvis hade erfarenhet av att arbeta i Excel och kunde skapa formler medan de förstod ’VVS-termerna’. Tillsammans kunde vi utföra arbetsuppgifterna och få bra resultat.”

Vilka specifika färdigheter eller kunskaper från din utbildning har varit mest värdefulla i ditt nuvarande arbete?

— ”Generellt har hela utbildningen gett mig kunskap och färdigheter. Man får alla delar som exempelvis; Systemteknik, CAD, försäljning, ledarskap och LIA.”

— ”Kombinerar du alla kurser och ger dig ut i arbetslivet så har du användning för alla delar oavsett vilket område du jobbar inom. Vilket område du vässar din kompetens inom är självklart från person till person, men du kommer att nyttja alla delar oavsett yrke.”

Hur ser du på framtidsutsikterna inom VVS-branschen? Finns det några trender eller förändringar som du tror kommer att påverka yrket?

— ”Diskussionen har funnits på tapeten länge gällande miljöfrågan. Det som kan påverka åt de positiva hållet är att kunderna kommer ha högre krav på systemen vilket sätter kompetensen hos våra VVS-ingenjörer på prov. Jag ser det som minsta problemet, men utmaningen är att både våra ingenjörer och leverantörer hjälps åt för att ta fram produkter och system som gör att kunderna kan nå sina klimatmål.”

Vilka är de viktigaste råden du skulle ge till någon som funderar på att studera till VVS-ingenjör på yrkeshögskola?

— ”Branschen är bred, du kan arbeta med precis det du vill. Är du med och ger kurserna tiden klarar du av dem galant. Men när det gäller LIA så ska du våga lyfta luren och ringa. Sök till företag som har bra ledare, för det är de som ser till att du får rätt förutsättningar för att nå dina mål.”

Läs mer och ansök här!

Dela artikeln

Liknande