English
English

LIA – Sveriges mest kostnadseffektiva rekryteringsform

Attrahera och rekrytera morgondagens talanger genom Lärande i Arbete (LIA). Enligt Richard Rosengren, som är LIA-ansvarig på Newton, erbjuder denna unika praktikform från yrkeshögskolan en kostnadseffektiv och värdedriven lösning för arbetsgivare att hitta sina nästa stjärnmedarbetare.

Publicerad:

LIA – En unik utbildningsform 

”Jag skulle säga att LIA är den mest kostnadseffektiva rekryteringsformen i Sverige,” säger Richard Rosengren, LIA-ansvarig på Newton. LIA betyder lärande i arbete och är den praktikform som används inom yrkeshögskolan. Den utgör en tredjedel av utbildningstiden och är den som utgör den verkliga skillnaden till andra utbildningsformer. Man kan bara lära ut en begränsad del av ett yrke i klassrummet. Det är när den studerande kommer ut på en arbetsplats får kollegor och ställs inför verkliga problem som de utvecklas och blir professionella medarbetare. 

Två syften med LIA 

LIA-perioden har egentligen två syften, det ena är att den studerande ska utveckla sina kunskaper och den andra är att arbetslivet ska få testa en potentiell medarbetare utan några kostnader. Den enda kostnaden är några timmar handledning. Mer än 50% av alla studerande på YH-utbildningar blir anställda på sin LIA-plats. 

En lönsam investering för företag 

”Det förekommer olika siffror för vad en rekrytering kostar inom t.ex. IT-branschen men det handlar om hundratusentals kronor. Att kunna genomföra en rekrytering för endast några timmar handledning är god ekonomi,” säger Richard. 

YH-utbildningarnas anpassning till arbetslivets behov 

När Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar en anordnare att bedriva utbildning utgår man i huvudsak från arbetslivets behov. En YH-utbildning ska svara mot arbetslivets kompetensbehov och LIA:n blir i någon mening en test över hur väl det fungerar. Att mer än hälften får arbete direkt under LIA-perioden är ett gott betyg. En undersökning visar att 94% av alla arbetsgivare som rekryterar från yrkeshögskolan anser att de examinerades kompetens i hög grad motsvarar de behov som krävs. 

Aktuellt innehåll och attraktiva studerande

En YH-utbildning har en ledningsgrupp bestående av representanter för arbetslivet. Det innebär att utveckling och kvalitetssäkring är en naturlig del för en utbildningsanordnare. Den pågående utvecklingen innebär framför allt att innehållet alltid är aktuellt utifrån arbetslivets behov och de studerande är mycket attraktiva för företagen. 

YH-studenter redo att leverera 

”Jag ställde frågan till ett företag om varför deras traineeprogram bara var öppet för högskolestudenter. De svarade att YH-studenter behöver inte sådana program, de förväntas leverera från dag ett,” berättar Richard Rosengren. 

LIA – En fördelaktig rekryteringsmetod 

”Det finns få andra rekryteringsvägar som erbjuder samma möjligheter som LIA. Yrkesfärdiga kandidater, en djupgående inblick i deras färdigheter och potential, minimala rekryteringskostnader och direkt tillgång till kompetens som är anpassad för arbetslivets behov,” påpekar Richard. ”För företag som letar efter en effektiv, ekonomisk och hållbar metod för att hitta morgondagens talanger, är LIA mer än bara en praktik – det är framtidens rekrytering.”

Dela artikeln

Liknande