English
English

Så förebygger du fukt- och mögelskador i bostaden

Att förebygga fukt- och mögelskador i bostaden är viktigt för att säkra en god inomhusmiljö och undvika hälsoproblem. Genom att vara uppmärksam på fuktproblem och upptäcka mögelskador i tid kan man undvika stora skador och kostnader.

Publicerad:

Fastighetsägarens ansvar för att förebygga fukt- och mögelskador

Fukt- och mögelskador kan skapa allvarliga hälsoproblem och höga kostnader för fastighetsägare. För att undvika dessa problem har fastighetsägare ett stort ansvar att förebygga fukt- och mögelskador i sina fastigheter.

Det första steget är att se till att ventilationssystemet fungerar korrekt och att eventuella fukt- eller vattenproblem åtgärdas omedelbart. Vid problem med fukt eller mögel i lägenheter måste fastighetsägaren göra en utredning och åtgärda problemet.

Dessutom är det fastighetsägarens ansvar att informera hyresgästerna om hur de kan förebygga fukt- och mögelskador i sina bostäder. Detta inkluderar att informera om rätt användning av ventilationssystemet, att undvika överdriven fuktighet och att rapportera eventuella problem så snabbt som möjligt.

Genom att ta ansvar för att förebygga fukt- och mögelskador kan fastighetsägare säkerställa en hälsosam och trygg inomhusmiljö för sina hyresgäster samtidigt som de undviker kostsamma reparationsarbeten.

Undvik fuktproblem

Fukt är en av de vanligaste orsakerna till mögelskador i bostäder. För att undvika fuktproblem bör du se till att ventilationen i din bostad fungerar korrekt. Se till att ventilationskanalerna är rena och att ventilationsaggregatet fungerar som det ska. Du kan även öppna fönster regelbundet för att släppa ut fuktig luft.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på eventuella läckor i vattenledningar eller tak. Om du upptäcker en läcka bör du åtgärda den så snart som möjligt för att undvika fuktskador.

Upptäck mögelskador i tid

Mögelskador kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de finns bakom väggar eller tak. Men det finns vissa varningssignaler som du bör vara uppmärksam på, till exempel missfärgningar på väggar och tak, eller en avvikande lukt.

7 Tips för att förebygga och upptäcka fukt- och mögelskador i tid:

  1. Håll rummet väl ventilerat och se till att det finns tillräckligt med luftcirkulation
  2. Se till att tak och väggar är ordentligt isolerade för att förhindra kondensbildning
  3. Reglera fuktnivån i rummet med en luftavfuktare eller luftfuktare vid behov
  4. Undvik att lagra för mycket saker i rum som är benägna för fukt, t.ex. källare eller garage
  5. Rengör regelbundet luftkonditioneringen och ventilationsanläggningen för att undvika att mögel och bakterier sprids i luften
  6. Täta läckande tak, rör och fönster för att undvika fuktinfiltration
  7. Inspektera regelbundet byggnadens yttre och inre delar för tecken på fukt- och mögelskador, t.ex. missfärgning eller svampig lukt

Genom att vidta dessa åtgärder kan du som fastighetsägare förebygga och upptäcka fukt- och mögelskador i tid och därmed undvika allvarliga hälsoproblem och kostsamma skador på fastigheten.

Vi på Newton erbjuder kurser inom ämnena Fukt och mögel samt Värme och ventilationsteknik för att skapa en branschstandard för fastighetspersonal att kunna utföra egna skadeutredningar vid fukt- och mögelproblem i fastigheter. Genom att delta i båda kurserna får man en gedigen besiktningsbakgrund.

Kicki Fäldt

Sälj & Marknadskoordinator

kicki.faldt@newton.se

Dela artikeln

Liknande