English
English

Stockholmshem ska utföra mer arbete i egen regi

”Utbildningen ska återspegla vår vardag och många av de arbeten vi utför är just praktiska.”

Publicerad:

Med drygt 400 fastigheter och närmare 60 000 boende är Stockholmshem Stockholms största bostadsbolag. De arbetar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats där medarbetarna trivs, tycker att de bidrar, är engagerade och känner sig uppskattade.

Grundkompetensen ska säkerställas

På Stockholmshem har det alltid varit möjligt för medarbetare till kompetensutveckling. Utbildning skapar mervärde, gemenskap och en större förståelse kring arbetet. Nu har dessutom Stockholmshem utöver detta påbörjat en större utbildningssatsning för samtliga Områdestekniker i samarbete med Newton.

– Syftet med utbildningssatsningen är att skapa en tydlighet för arbetsrollen. Att kunna säga att så här arbetar en områdestekniker på Stockholmshem. Det ska vara en stärkt yrkesroll med tydlighet i vilka kunskaper som krävs, där alla besitter grundkompetens och har ett arbetsflöde som utförs på ett säkert och bra sätt, säger Max Eriksson, Områdeschef på Stockholmshem. Max fortsätter:

– Områdesteknikerna är en stor del av vårt varumärke och Stockholmshems ansikte utåt i vardagen, de behöver bemästra en bred kompetens inom flera yrkesroller.

Kunden i fokus och snabbare avhjälpning vid fel

Stockholmshem vill i större utsträckning utföra mer arbeten i egen regi. Det innebär flera fördelar, bland annat för hyresgästerna som får sina fel åtgärdade snabbare.

– Det är även en trygghetsfråga för våra kunder att de vet vem som kommer att utföra en beställning då det oftast är personal som är kända i området. Sen är det såklart även fördel för Stockholmshem som kommer att minska köpta tjänster när utbildad personal finns inom organisationen, säger Max Eriksson.

Områdesteknikerna formade utbildningen

Tillsammans med Newton har Max och några utvalda områdestekniker utformat utbildning på plats i Newtons fastighetslabb. En utbildning som bygger på mycket praktiska övningar, Max berättar:

– Vi vill att utbildningen ska återspegla vår vardag och många av de arbeten vi utför är just praktiska. Därför är det också viktigt att utbildningen blir så lik verkligheten som möjligt för att känna igen sig när vi väl är på plats hos våra hyresgäster och utför åtgärder.

Den framtagna utbildningen kommer vi även använda oss av vid nyrekryteringar.

Dela artikeln

Liknande