English
English

VVS-ingenjör Lön

VVS-ingenjörer i Sverige har en genomsnittlig månadslön på omkring 41 500 kronor. Det finns dock regionala skillnader. I storstäderna är snittlönen högre, runt 45 000 kr, medan den på mindre orter ofta är något lägre, ungefär 38 000 kr. Det bör nämnas att lönen kan variera beroende på erfarenhet, kompetens, och arbetsplats. Siffrorna visar på en stark efterfrågan på VVS-ingenjörer i hela landet, vilket gör yrket till ett attraktivt karriärval.

Publicerad:

Vad tjänar en VVS-ingenjör?

En VVS-ingenjör tjänar mellan cirka 38 000-45 000 kronor i månaden, med en genomsnittlig lön på cirka 41 500 kronor. Lönen reflekterar både teknisk expertis samt förmågan att lösa komplexa problem och bidra till viktiga miljö- och hållbarhetsaspekter i bygg- och fastighetsprojekt.

Nyutexaminerade kan förvänta sig en lägre ingångslön på cirka 30 000 kronor som gradvis ökar med erfarenhet och ytterligare specialisering. Det finns goda möjligheter till karriärutveckling och löneökning över tid.

Projektledare

En projektledare inom VVS tjänar mellan cirka 39 000-44 000 kronor i månaden. beroende på sektor. Det högre lönespannet för projektledare inom VVS återfinns inom den offentliga sektorn. Det finns också vissa regionala skillnader med högre genomsnittslöner i framför allt Stockholmsregionen. Tyvärr finns det en märkbar löneskillnad mellan kön, där män tenderar att tjäna något mer än kvinnor.

Arbetsmarknaden för ingenjörer och tekniker inom maskinteknik, vilket inkluderar VVS-projektledare, förutspås vara gynnsam med stora jobbmöjligheter på längre sikt.

Konstruktörer

Statistiken visar att en genomsnittlig lön för VVS-konstruktör ligger omkring 35 000 – 41 500 kr per månad. Även här finns löneskillnader mellan olika sektorer och regioner. I kommunal sektor är lönen generellt högre än i den privata och statliga sektorn. Precis som för projektledare är medellönen högre i storstadsregionerna.

Faktorer som påverkar lönen

En VVS-ingenjörs lön påverkas av flera faktorer, som bland annat utbildning, yrkeserfarenhet och arbetsplatsens geografiska läge.

Arbetsgivarens sektor (privat, statlig, kommunal) är även den en avgörande faktor, där löner kan variera betydligt mellan olika sektorer.

Så påverkar du din lön som VVS-ingenjör

Det finns flera strategier att tillämpa för att påverka din lön som VVS-ingenjör i positiv riktning.

 1. Fortbildning och specialisering
  Fortsatt utbildning och specialisering inom specifika områden av VVS-teknik kan leda till högre löner – på Newton erbjuder vi kurser inom fastighetsteknik för dig som redan har fått in en fot i branschen. Det ger dig möjligheten att anskaffa både fördjupande och breddande kunskaper.
 2. Erfarenhetsbygge
  Du kan förbättra din förhandlingsposition genom att samla på dig erfarenhet, antingen genom olika projekt eller genom att anta flera olika roller.
 3. Löneförhandling
  Delta aktivt i lönesamtalet och kom väl förberedd med den senaste statistiken kring marknadslöner samt en tydlig uppfattning om vilket värde du tillför företaget.
 4. Nätverkande
  Bygg ett starkt professionellt nätverk och ett gott rykte inom branschen – det kan öppna dörrar till positioner där du tjänar mer.
 5. Geografisk flexibilitet
  Om du inte är geografiskt bunden kan du överväga att flytta till större regioner med högre efterfrågan på VVS-ingenjörer.

Dela artikeln

Liknande