English
English

En nytänkande byggnadsingenjör inspirerar

Modi Nezami är byggnadsingenjören och föreläsaren som tar med studenterna till olika byggplatser för att hjälpa dem att förstå och tillämpa den teoretiska kunskapen de fått i klassrummet. Syftet är att motivera och ge en glimt av framtiden som väntar eleverna.

Publicerad:

Nya perspektiv skapar nya vägar att utbilda

Modi Nezami är utbildad byggnadsingenjör och driver företaget MittBygglov som är en byggkonsultfirma. Under sina 13 år i byggbranschen har fokus alltid varit på hållbarhet och utveckling. Med viljan att ständigt utmana sig själv och fånga möjligheter att utvecklas har han hittat vägen till att undervisa på yrkeshögskolan Newton i Malmö. I skolan vill han bidra till en hållbar framtid genom att vägleda och inspirera studerande till att alltid vara nyfikna och innovativa.

Undervisning fungerar bäst i olika former

Modi undervisar inom byggprocessen, byggnadsfysik, byggteknik och projektkalkylering. Steget in i utbildningsvärlden har varit mer än bara en till titel; det har varit en ögonöppnare.

”Jag har upptäckt att undervisning kan ta många olika former,” förklarar Modi. Han har sett hur en kreativ blandning av traditionell undervisning i kombination med studiebesök hos en potentiell arbetsgivare kan uppmuntra och engagera studenter på nya sätt.

Bättre förberedelse för yrkeslivet

En särskilt framgångsrik undervisningsmetod inom kursen byggteknik som Modi infört är att studera byggtekniken hos ett verkligt byggprojekt för att sedan göra ett studiebesök där och skapa en bättre förståelse.

”För många studerande är det en speciell känsla att få tillträde till en byggarbetsplats, den känslan kan man inte läsa om i studieböckerna.” säger Modi. Denna metod hjälper studenterna att förstå och tillämpa teoretiska koncept i verkliga byggprojekt, vilket ger en djupare förståelse och förberedelse inför yrkeslivet.

Studiebesök som gjordes under kursen byggteknik:

Koll på trender och tekniker

För Modi är undervisning inte bara ett sätt att dela med sig av sin kunskap, utan också en väg för personligutveckling. Genom att kontinuerligt utmana sig själv och sina studenter, håller han sig själv uppdaterad med de senaste trenderna och teknikerna i byggbranschen.

”Byggteknik är en färskvara som alltid måste utvecklas och utmanas av innovativa och nyfikna byggnadsingenjörer.” tillägger han.

Dela artikeln

Liknande