BEHÖRIGHET GENOM REELL KOMPETENS

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen genom reell kompetens. Du kan alltså ansöka även om du saknar behörighet. Reell kompetens innefattar kompetens du förvärvat genom exempelvis arbete eller icke-formell utbildning (till exempel en kurs på fritiden).


Test för reell kompetens

Saknar du betyg eller intyg i behörighetsgivande ämnena Matematik, Engelska eller Svenska? Det finns då möjlighet att du genomför ett behörighetsgivande test i det/de ämnena som du saknar. Du gör testet/testen hos oss på plats i samband med det särskilda provet.


Preparandkurs

Saknar du betyg eller intyg i Bygg och anläggning 1 eller Programmering 1? Då finns det möjlighet att läsa vår kostnadsfria preparandkurs på distans för att bli behörig. Kursen avslutas med ett prov vid tillfället för särskilt prov.

Läs mer


Har du frågor om behörighet, särskilt prov, preparandkurs eller annat? Kolla in vår FAQ