Om Särskilt prov

Att göra det särskilda provet (urvalstest) är viktigt för att bli antagen till Newtons utbildningar. I de fall vi har fler behöriga sökande än antal platser gör vi ett urval. Urvalet går till så att du kommer få göra tidsbegränsade skriftliga urvalstester, även kallat särskilt prov. Baserat på resultatet från dessa tester kommer du sedan att rangordnas. De sökande med högst resultat kommer att erbjudas en plats på utbildningen.

Provet bedömer dina generella färdigheter och förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. Urvalstestet görs för antagning för utbildningar med start HT22 helt på distans genom egen dator via provverktyget uggla.io. För sökande till Fastighetsförvaltare och Fastighetsförvaltare med teknisk inriktning ingår även en muntlig gruppintervju.

Provdatum

Du hittar alla datum för Särskilt prov under fliken Händelser på yh-antagning.se när du har lämnat in din ansökan. Där kan du även läsa mer om provets innehåll.

Hur loggar jag in på provet?

Senast dagen innan innan provtillfället kommer du att få tillgång till inloggningsuppgifter till provportalen Uggla. Du får inloggningsuppgifter genom ett meddelande som vi skickar ut från yh-antagning.se. När du får ett meddelande från oss kommer en notifikation till den mejladress du uppgett i din ansökan.

Vad gäller för den muntliga delen för Fastighetsförvaltare och Fastighetsförvaltare med teknisk inriktning?

Det muntliga provet består av en gruppintervju där ni tillsammans får diskutera kring olika situationer. Intervjun bedömer dina generella färdigheter och förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. De förmågor som testas är samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga och kommunikationsförmåga. Intervjun sker på plats i Newtons lokaler. Intervjun tar ca 45 minuter. Har ni ansökt till Newton på flera orter räcker det med att ni gör ett (1) muntligt urvalstest. Ni bestämmer själva vilken ort ni önskar anmäla er till. Ni kan med andra ord söka till Fastighetsförvaltare i Stockholm men välja att göra intervjun i Göteborg om det skulle passa bättre.

Saknar du behörighet i något av behörighetskraven för utbildningen?

Läs mer om reell kompetens här.