Leif Lindqvist, FD. fastighetschef på HSB Norra Stor-Stockholm

I en Yh-utbildning betonas Lärande i arbete, eller LIA som det också kallas. Detta innebär att studenten under en tredjedel av utbildningen ska omvandla sina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter ute på ett företag. Newton har ett nära samarbete med företagen i branschen. Ett företag som samarbetat med Newton under en längre tid är HSB. HSB är Sveriges största bostadskooperation, där vinsten går tillbaka till boendet, med över 540 000 medlemmar och 3900 bostadsrättsföreningar. Var tionde person i Sverige bor idag i en HSB-bostad.

HSB Norra Stor-Stockholm förvaltar fastigheter i Järfälla, Upplands Väsby samt i Sollentuna. De omsätter idag 84 miljoner kronor och har 88 anställda, varav 16 av dem jobbar på förvaltningsavdelningen. De har under de senaste åren tagit emot sex stycken Newtonstudenter. Leif Lindqvist har jobbat som fastighetschef på HSB Norra Stor-Stockholm i tre år och är väl insatt i hur en praktikperiod går till.

Hur kom ni i kontakt med Newton?
– Det måste varit hösten -09. Vi hade länge haft tankar att ta in en praktikant men det var först då vi tänkte: Varför inte? Det är ju jättebra med en praktikant på avdelningen! Sen var det en kille på företaget som själv studerat på Newton och han hade bara bra erfarenheter av skolan. Det var därför Newton kom in i bilden.

Leif menar att det är viktigt att företag i branschen hjälper till och bidrar med kunskaper som studenterna kommer att behöva i sina framtida yrkesroller. Han anser också att företaget måste ha en ordentlig handlingsplan innan praktikperioden startar, detta så att studenten får uppgifter som både är utmanande och spännande samtidigt som han eller hon får lära sig den administrativa delen av yrket:

– Jag brukar träffa eventuella praktikanter för ett samtal, där vi lär känna varandra lite bättre innan praktikperioden startar. Vid detta möte visar jag också studenten handlingsplanen som är skapad för praktikperioden. Detta så att båda parter vet vad som gäller och vad som ska förväntas av samarbetet.

HSB strävar efter att praktikperioden skall vara så givande så möjligt. Detta görs bland annat genom att ge studenten konkreta uppgifter som kräver engagemang och som gör att studenten utvecklas.

Finns det någonting som du skulle vilja förmedla till andra företag i branschen som funderar på att ta emot en praktikant?
– Ta möjligheten! De praktikanter vi har haft har verkligen bidragit till verksamheten. Det är också en utmärkt rekryteringsplattform.