Kontakta oss Kalendarium English Svenska
Logga in

Byggnadsingenjör – framtidens spännande yrkesroll

9 maj 2022

Newton har tillsammans med bygg- och fastighetsbranschen skapat en utbildning med en inriktning som går i linje med den snabbt växande digitala och tekniska värld vi befinner oss i – inte minst med dagens miljö- och klimatkrav.

YH utbildningen - Byggnadsingenjör - digitalt byggande

Tillsammans med företag i branschen har Newton tagit fram denna utbildning som riktar sig till framtidens blivande byggnadsingenjörer.

Den digitala kunskapen sker genom praktiskt lärande av olika program som AutoCad och Revit, där ritningar och modeller skapas i 2D och 3D. Utbildningen ger även förståelse för digitaliseringens samverkan och påverkan på byggnader och byggnationer.

En utbildning för framtiden

Efterfrågan på digitala och virtuella lösningar som skapar innovation, effektivitet och samtidigt kan uppnå miljö- och klimatkrav växer inom bygg- och fastighetsbranschen. AI blir allt större och mer vanligt inom fler och fler områden och finns som en given del i olika installationer och lösningar.

Det kan till exempel vara ett hus där ventilationsanläggningen känner av hur många personer som befinner sig fysiskt i rummet och kan på så sätt reglera inomhusklimatet automatiskt.

Digital inriktning

Den digitala inriktningen är grunden för framtidens teknik och miljöpåverkan inom området. Detta tillsammans med de traditionella kurserna inom bland annat matematik, byggteknik, hållfastighetslära, projektledning och projektering som ingår i byggprocessens olika delar och lägger grunden för  kunna arbeta med allt från utvecklingen av idéer, till färdigställandet och underhållet av en byggnad.

Det finns många vägar att gå som byggnadsingenjör där det också kan handla om förändringsarbete som exempelvis ombyggnad av objekt eller rivningsprojekt – eller varför inte inrikta dig på vägar, broar eller andra typer av anläggningar?

– Det är en spännande yrkesroll där du samverkar med många andra typer av yrkesgrupper så som arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer och myndigheter, säger Emelie Gruséus, Utbildningschef Stockholm.

Lärare med erfarenhet från branschen

Lärarna på kurserna är eller har varit verksamma inom sina respektive specialistområden. För att kvalitetssäkra utbildningen arbetar Newton löpande med utveckling av kurser, lärare och de studerande.

Emelie berättar att antalet studerande ökar från år till år men att de vill bibehålla känslan av att man som studerande ska vara en del av Newton, där man har nära kontakt med sina utbildningsledare och utbildningsadministratörer. Emelie fortsätter:

– Man ska helt enkelt ha möjlighet till stöttning och känna att man alltid kan få den hjälp man behöver genom hela utbildningen.


Byggnadsingenjör – Digitalt byggande

Göteborg, Malmö & Stockholm
2 år