Byggnadsingenjör Lön

9 nov 2023

I den här artikeln har vi sammanställt allt du behöver veta om din lön som byggnadsingenjör. Vad är en rimlig ingångslön, och vad kan du göra för att påverka lönen?

Vad tjänar en byggnadsingenjör?

En byggnadsingenjör tjänar mellan cirka 29 000 kronor och över 70 000 kronor, beroende på bland annat erfarenhet, ansvarsområden, utbildning och geografisk placering. För att veta om du själv befinner dig på rätt lönenivå, eller vad som är rimligt att begära i lön som byggnadsingenjör finns det mycket att beakta. Här hjälper vi dig att bena ut den stora lönefrågan.

Begär byggingenjör lön på rätt nivå

För att förhandla fram rätt lön som byggingenjör är det viktigt att du förstår ditt marknadsvärde baserat på erfarenhet, kompetens och den region du arbetar i. Gör grundlig efterforskning på löner inom din sektor och använd denna information som grund i löneförhandlingar. Kom ihåg att din lön som byggnadsingenjör inte bara handlar om pengar utan också om förmåner och möjligheter till professionell utveckling som kan påverka din totala ersättning.

Ingångslön

Ingångslön för en byggnadsingenjör i Sverige är cirka 29 000 kronor. Ingångslönen för en byggnadsingenjör reflekterar ofta den begränsade erfarenheten och att du befinner dig i början av din yrkeskarriär. Vad du får i ingångslön som byggnadsingenjör kan variera beroende på arbetsgivaren och arbetsplatsens geografiska läge. Nyexaminerade bör vara beredda att visa upp sina färdigheter och ett starkt driv för att avancera till högre lönenivåer.

Medellön

Genomsnittlig lön för byggingenjör är cirka 41 600 kronor. Den genomsnittliga lönen för en byggnadsingenjör återspeglar den ackumulerade erfarenheten och kompetensnivån. Byggnadsingenjörer med mycket erfarenhet och specialiserade färdigheter kan uppnå toppen av löneskalan – topplönerna ligger runt 70 000 kronor eller mer – särskilt de som innehar ledande roller eller har avancerad expertis inom särskilda byggprojekt.

Byggingenjör (YH) lön

En yrkeshögskoleutbildad (YH) byggnadsingenjör får en utbildning som är anpassad till arbetsmarknadens behov, vilket kan ge en konkurrensfördel när det gäller lön. Även om ingångslönerna kan vara jämförbara med de för nyexaminerade från andra utbildningsvägar, kan utbildningens fokuserade kunskap och praktiska inslag snabbt leda till en högre lön.

Byggingenjör utbildning

 

Påverka lönen

Om du inte är nöjd med siffran som står på lönespecifikationen finns det flera saker du själv kan göra för att påverka din lön som byggnadsingenjör.

Specialisera dig

Fokusera på en specifik teknisk nisch. Genom att bli expert på ett särskilt område, exempelvis konstruktion av vissa typer av broar, kan du öka ditt värde på marknaden eftersom din specialistkompetens är efterfrågad.

Nätverka och skapa relationer

Bra nätverks- och affärsutvecklingsfärdigheter är sällsynta och värdefulla. Starka relationer som kan generera affärer till ett företag är ofta väl betalda.

Sociala färdigheter

Utveckla dina sociala färdigheter. Ingenjörer som är bra på att hantera konsulter, kollegor och kunder sticker ut och är attraktiva för arbetsgivare som är villiga att betala mer för dessa kompetenser.

Ytterligare möjligheter

Här är några ytterligare sätt att få upp din lön som byggingenjör.

  • Skaffa en MBA för ledande befattningar. En MBA är en företagsekonomisk utbildning för personer som redan är yrkesverksamma.
  • Sök interna utvecklingsmöjligheter och anmäl dig som frivillig för särskilda projekt.
  • Byt bransch eller arbetsplats, då vissa sektorer och områden betalar bättre.
  • Begär löneförhöjning. Ta stöd från den senaste lönestatistiken från SCB och förbered dokumentation av goda prestationer.

Högre lön som byggnadsingenjör med utbildning

Om du har en avslutad byggnadsingenjör utbildning blir det både lättare att få ett jobb som byggnadsingenjör och att få en högre lön. På Newton erbjuder vi en YH-utbildning som ger dig en språngbräda i form av både teori och stort fokus på praktik där vi samarbetar med några av byggbranschens största aktörer.

Byggingenjör utbildning