Är projektledning inom byggbranschen för dig?

1 dec 2022

Vill du ha ett omväxlande arbete där du driver och leder projekt specifika för fastighetsbranschen? Som projektledare inom bygg och fastighet är möjligheterna stora.

Det byggs mer än någonsin och med modern teknik och innovation behövs ny kunskap vilket medför en ökad efterfrågan på kvalificerade byggprojektledare.

Utbildning till Byggprojektledare

Newtons byggprojektledare-utbildning läser du på distans. Utbildningen ger dig kunskap om olika metoder och verktyg att använda för att leverera resultat i projekt specifika för bygg- och fastighetsbranschen. Utbildningen löper över tre månader. Därefter blir du examinerad och kan bland annat använda olika projektmodeller, leda projekt samt arbeta med projektuppföljning. Utbildningen ger en bra grund för att klara PMI- och IPMA-certifiering.

Ett värdefullt kontaktnät

Utbildningens pedagogiskt skickliga föreläsare och lärare med dokumenterad ämneskompetens borgar för hög kvalitet. Du får också möjligheter att knyta kontakter och dela erfarenheter med andra kursdeltagare som alla verkar inom branschen. Med det nya distansupplägget kan du få ett kontaktnät som spänner över hela landet.

Kort om utbildningens upplägg

  • Tre månaders distansstudier på deltid (kan därför kombineras med heltidsarbete)
  • Lärarledd undervisning 1 gång per vecka
  • 60 timmar varav 48 timmar är lärarledda
  • Självstudietid tillkommer
  • Projektarbete/praktikfall bedrivs parallellt med övriga studier
  • Kurslitteratur ingår i avgiften