Kontakta oss Kalendarium English Svenska
Logga in

Information gällande anpassningar till Covid-19

1 dec 2020

Ny information gällande anpassningar till Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län. Newton följer Folkhälsomyndighetens och Myndigheten för yrkeshögskolans direktiv.

Vårterminen 2021 – starten sker på distans

Newton värnar om trygghet och säkerhet för personal, studerande och lärare. För att redan nu möjliggöra en planering i god tid, inför terminsstarten 2021, har ett beslut fattats att all undervisning inom ramen för Yrkeshögskolan ska ske på distans. Beslutet gäller hela januari med reservation för eventuella nya beslut och rekommendationer/restriktioner från tillämpliga myndigheter.

För Diplomutbildningar och korta kurser sker undervisning enligt beslutat i dialog med respektive Utbildningskoordinator.

Uppdatering sker så snart nya beslut fattas

Newton följer fortsatt utvecklingen och de allmänna råd som kommer från Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter vilket kan göra att snabba beslut behöver fattas. Vi vill därför tacka för er flexibilitet och förståelse i denna minst sagt speciella situation. Vi uppdaterar er så snart nya beslut fattas och vi kan med anledning av förändrade restriktioner återgå till bunden undervisning med kort varsel.

Om du har influensaliknande symptom, som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring 1177 i Sverige. För frågor om coronaviruset ring 113 13. Om du har frågor som rör hur Newton hanterar coronaviruset, vänligen kontakta:

Information gällande anpassningar till Covid-19