En framgångsrik resa mot Fastighetsförvaltning

25 maj 2023

Azad Alfaili, en dedikerad biträdande fastighetsförvaltare med en stark vilja att växa och utvecklas inom sitt yrke, delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper till alla som vill utforska den spännande världen av fastighetsförvaltning.

Steget in i Fastighetsbranschen

Azad Alfaili började sin karriär inom fastighetsbranschen år 2009 som utbildad fastighetstekniker. Genom åren har han arbetat för olika företag som Driftia, Graflunds, Stendörren, Familjebostäder och Svenska Bostäder. Han bar alltid med sig en dröm: att bli fastighetsförvaltare. För att uppnå sitt mål insåg Azad att han behövde vidareutbilda sig.

Rätt utbildning gör skillnad

För att förverkliga sin ambition insåg Azad vikten av att fördjupa sina kunskaper inom förvaltning. Därför tog han steget och utbildade sig till Fastighetsförvaltare genom Newton Kompetensutveckling. Utbildningen gav honom en djupare förståelse för fastighetsförvaltning och stärkte hans förmåga att fatta viktiga beslut, leda team och kommunicera effektivt.

"Utbildningen har gett mig ovärderliga verktyg för att hantera utmaningar inom fastighetsförvaltning", delar Azad entusiastiskt.

Vägen till framgång: Sök allt

Azad betonar vikten av att aktivt söka olika positioner inom fastighetsbranschen för att få värdefull erfarenhet. Han uppmanar unga och oerfarna att våga ta chansen efter avslutad utbildning. "Var modig, var nyfiken och sök allt", uppmanar Azad. "Det finns alltid jobbmöjligheter inom fastighetsbranschen. Börja som fastighetstekniker, bovärd, driftledare, uthyrare eller besiktningsman. Det viktigaste är att komma in i ett fastighetsbolag, och sedan kommer du att växa och utvecklas."

Fortsatt utveckling

Efter att ha avslutat sin utbildning och nu som biträdande fastighetsförvaltare på SISAB, känner Azad att han är på rätt väg mot att uppnå sina mål. Han fortsätter att växa och utvecklas i sin roll och inom företaget. Nyligen deltog han och några av sina kollegor från SISAB i en företagsutbildning hos Newton om lekplatssäkerhet. Genom att delta i denna utbildning har han fått värdefulla insikter och kunskaper om vikten av besiktning, tolkning av anmärkningar och åtgärder för att säkerställa en trygg och säker lekplatsmiljö.

Med stöd från SISAB för kontinuerlig utveckling ser Azad fram emot att fortsätta sin resa mot att bli en framstående fastighetsförvaltare. Han strävar efter att fortsätta växa i sin roll och använda sina kunskaper och erfarenheter för att skapa mervärde för både SISAB och fastighetsbranschen som helhet.

Fastighetsförvaltare

Ansökan öppen
Göteborg & Stockholm
2.5 år