Få grepp om avflyttningsbesiktning

25 sep 2023

Avflyttningsbesiktningar kan vara en utmaning, men med rätt kunskap och konsekventa rutiner kan vi undvika onödiga konflikter och extra kostnader. Men hur vet vi vad som är ”rätt”? Det handlar om att jobba smartare tillsammans!

Förstå skillnaden mellan skada och slitage

Det är viktigt att veta vad som är skada och vad som bara är normalt slitage. Skador uppstår när något blir defekt på grund av slarv, medan slitage sker när saker används som de ska över tid.

Slipp onödiga problem

Rätt besiktning kan spara både tid och pengar. En solid kunskap i hyresjuridik skyddar alla inblandade och håller problem borta. Det handlar om att göra det rätt och rättvist för alla parter.

Få till den perfekta besiktningen

Att ha bra rutiner gör allt lättare. Standardiserade checklistor, klara riktlinjer och bra dokumentation gör varje besiktning smidig. Det här gör det lättare för alla att se vad som händer och om något skulle gå fel, kan man enkelt överklaga. Vi hjälper er att bygga starka och positiva relationer med era hyresgäster.

Hur gör ni på er arbetsplats?

Vår utbildning ger er personal stöd och insikter för att klara av allt smidigare. Målet är att alla ska känna sig trygga och kompetenta, vilket leder till bättre relationer med hyresgästerna.

För fler tips och råd om avflyttningsbesiktning, ta en titt på vår artikel: 5 Tips för en lyckad avflyttningsbesiktning.

Avflyttningsbesiktning av lägenheter

Besiktning
Göteborg, Malmö & Stockholm
2 dagar