Fler utbildningsplatser i höst

3 jul 2020

Som en konsekvens av coronakrisen aviserade regeringen i slutet av mars att en tillfällig satsning på yrkeshögskolan skulle genomföras. Den tillfälliga satsningen på yrkeshögskolan har gjort det möjligt för Myndigheten för Yrkeshögskolan att bevilja ytterligare 5100 platser fördelat på närmare 300 YH-utbildningar med start i höst.

MYH beviljar fler platser på höstens utbildningar
För Newton innebär detta att vi med glädje kan meddela att vi utökar antalet platser på utbildningarna Fastighetsförvaltare Malmö och Fastighetsförvaltare Stockholm med start HT20. Då söktrycket är så högt till dessa utbildningar och reservlistorna långa, kommer vi trots beslutet inte att öppna upp för sen anmälan för dessa utbildningar.

Fokus på branscher med kompetensbrist
Myndigheten har prioriterat utbildningsområden inom branscher där kompetensbristen är stor och prognosen för de studerande att få jobb efter examen är bra. Där ibland ingår Samhällsbyggnad och byggteknik samt Data/IT.