Studera till förvaltare – nu även på distans!

28 dec 2021

Är du ny i förvaltarrollen eller behöver du uppdatera dina kunskaper inom fastighetsförvaltning? Nu kan du studera till förvaltare – även på distans!

Om utbildningen

Nu kan du läsa till fastighetsförvaltare – en utbildning på distans som gör dig diplomerad inom fastighetsförvaltning. Utbildningen ger dig en djupare förståelse för och kunskap om rollen som förvaltare, samt ökad trygghet i diskussioner med egen personal, inhyrda entreprenörer och kunder.

Newtons populära utbildning bygger vidare på dina kunskaper

Ta chansen att fortsätta din kompetensutveckling under 2023 med en utbildning som bygger vidare på dina befintliga yrkeskunskaper och som på ett fördelaktigt sätt gör dig trygg i rollen som förvaltare.

Studera till förvaltare och få kompetens inom tre huvudområden:

Att studera till förvaltare på Newtons diplomutbildning ger dig kompetens inom tre huvudsakliga områden; teknisk och ekonomisk förvaltning, samt kundförvaltning.

1. Teknisk förvaltning

Behandlar teknisk förståelse samt optimering och planering av en fastighetsdrift och underhåll. Området omfattar bland annat:

  • Fastighetsteknik
  • Byggteknik
  • Lokalanpassning
  • Underhållsplanering

2. Ekonomisk förvaltning

Verktyg för att kalkylera, planera och följa upp ekonomin för företaget, den enskilda fastigheten, investeringar och projekt.

3. Kundförvaltning

Förvalta dina fastigheter på ett kostnadseffektivt och kundorienterat sätt.

Studera till förvaltare – ta klivet inom förvaltning och bygg på dina kunskaper!

Studera till förvaltare hos Newton för en heltäckande utbildning som bygger på dina kunskaper!

Diplomutbildning - Fsatighetsförvaltare

Diplomerad Fastighetsförvaltare

Distans, Malmö & Stockholm
6 månader