Kontakta oss Kalendarium English Svenska
Logga in

Från Newton till AFRY och lite tillbaka

12 sep 2022

Yh-utbildningen Byggnadsingenjör - digitalt byggande lockade när kandidatexamen kändes för ytlig. Kofi anställdes av AFRY och fick möjligheten att komma tillbaka till studielokalerna hos Newton som utbildare.

Känslan av att tidigare utbildning var för ytlig och viljan att besitta djupare kunskaper att förlita sig på, gjorde att Kofi Nti-Karikari-Apau tack vare sin fru besökte en YH-mässa i Malmö. Praktikperioden (LIA) genom en YH-utbildning var det som lockade mest. På YH-mässan hittade han Newton och utbildningen Byggnadsingenjör – Digitalt Byggande och den digitala delen i utbildningen gjorde valet enkelt för honom.

Efter gymnasiet valde han att studera arkitektur, visualisering och kommunikation på Malmö högskola och tog kandidatexamen i Byggd Miljö. Trots sin tidigare utbildning kändes kunskaperna inte tillräckliga för att våga söka de arbeten han egentligen önskade.

Hade kunskaperna i CAD och BIM

När det blev dags för kurserna i CAD och BIM hade Kofi redan mycket kunskap från tidigare utbildning och i stället för att glida genom kurserna valde Kofi en annan väg. Han använde tiden till att hjälpa sina studiekompisar.

–Det var ett enkelt val då jag redan hade använt BIM-verktyget Revit, dessutom fick jag lite extra träning genom att visa andra hur jag själv gått tillväga. Därefter blev det en och annan genomgång utanför lektionstid och ett par tips och tricks under, säger Kofi.

Har var dina tankar inför din LIA-period (Lärande i arbete) och vad tycker du just den har gett dig?

–Från dag ett var planen att hamna på en arkitektfirma. Så småningom att få jobba vidare som arkitekt eller ritande byggnadsingenjör. Jag fick LIA på en utomordentligt bra arbetsplats där jag skaffade vänner och kontakter. Framför allt byggde jag självförtroende och fick legitim erfarenhet. Efter det vågade jag söka tjänster jag tidigare bara drömt om.

Efter examen blev AFRY den efterlängtade arbetsplatsen

En studiekamrat hittade en jobbannons från AFRY som han skickade till Kofi. Kofi tvekade inte en sekund utan sökte direkt.

–Redan innan min studietid på Newton hade jag AFRY som en drömarbetsplats. Jag har vänner som jobbat där både före och efter ÅF/Pöyry sammanslagningen och önskan att komma dit blev starkare under utbildningen, tack vare lärarna i CAD och BIM.

Newton och AFRY har sedan tidigare ett samarbete där AFRY bistått med lärare till CAD-konstruktion och BIM-modellering. Den tidigare utbildaren skulle gå vidare mot nya utmaningar i samband med att Kofi skrev på anställningsavtalen hos AFRY som BIM-samordnare och han fick frågan om att starta sin tjänst tidigare och då direkt ta över rollen som utbildare hos Newton för att undervisa i just i CAD-konstruktion och BIM-modellering.

Du tackade ja och ganska snabbt stod du som utbildare i de bekanta lokalerna, hur gick tankarna?

–”Vad gjorde jag precis?” var min första tanke efter att jag tackat ja till att bli utbildare på Newton. Jag är inte en person som trivs med att prata inför folk, men jag var nyanställd så jag antog utmaningen. Det visade sig vara förvånansvärt okej att stå på andra sidan katedern. Till och med roligt ibland. Som vanligt när jag pratar inför en grupp människor var jag väldigt nervös inför första lektionen, men det gick över efter inte mer än en halvtimme. Sedan dess har det varit lugnt; troligtvis därför att jag är trygg i ämnet.

Hur mottog studenterna att den som nu lär ut också ganska nyligen varit en Newtonstudent?

– Min uppfattning är att studenterna har mottagit mig bra. Jag tror bekräftelsen på att utbildningen kan leda till jobb på ett så välrenommerat företag som AFRY är betryggande för dem.

Kofis tankar kring vinsten av att erbjuda LIA-plats

–Jag tror det är viktigt för företag att se LIA-platser som värdefulla resurser. Dels för sig själva, dels för framtida branschkollegor. För sig själva är det bra för rekrytering, men om de inte behöver förstärkning just då är det ett bra tillfälle att marknadsföra sig själva. En student som inte får anställning på sin LIA, men ändå haft en trevlig upplevelse där kommer att tala gott om platsen och kan säkert rekommendera dem som företag. Det gör i alla fall jag om Skepnad Arkitekter som var min LIA-plats.

–Som framtida branschkollegor ger de studenter värdefull erfarenhet som de kan ta med sig till nästa arbetsplats. Min tid på Skepnad gjorde jättemycket för mitt självförtroende och tilliten i min förmåga och mina kunskaper.

Stort tack Kofi, vi är otroligt glada att du väljer att fortsätta ge av din kunskap hos oss på Newton!

Byggnadsingenjör – Digitalt byggande

Malmö & Stockholm
2 år