Kontakta oss Kalendarium English Svenska
Logga in

Här är framtidens spännande yrkesroll – nu kan du söka

8 jun 2020

Det finns ett urval av utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan som levererar utbildningen Byggnadsingenjör, men Newton har tillsammans med bygg- och fastighetsbranschen skapat en utbildning med en inriktning som går i linje med den snabbt växande digitala och tekniska värld vi befinner oss i – inte minst med dagens miljö- och klimatkrav.

Nu kan du söka till Newtons utbildning Byggnadsingenjör
– Vår utbildning till Byggnadsingenjör är inriktad på digitalt byggande, berättar Johanna, utbildningschef på Newton. Hon förklarar vidare att detta är framtidens byggnadsingenjörer som kommer få digital kunskap genom praktiskt lärande av olika program likt AutoCad och Revit, där ritningar och modeller skapas i 2D, 3D och 4D. Utbildningen ger även de studerande förståelse för digitaliseringens samverkan och påverkan på byggnader och byggnationer.

Efterfrågan på digitala och virtuella lösningar som skapar innovation, effektivitet och samtidigt kan uppnå miljö- och klimatkrav, kommer att växa inom bygg- och fastighetsbranschen. Johanna berättar att de tror att AI kommer bli allt större och mer vanligt inom fler och fler områden och finnas som en given del i olika installationer och lösningar i framtiden. Det kan till exempel vara ett hus där ventilationsanläggningen känner av hur många personer som befinner sig fysiskt i rummet och kan på så sätt reglera inomhusklimatet automatiskt.

Digital inriktning
Den digitala inriktningen ska lägga en grund för framtidens teknik och miljöpåverkan inom området, tillsammans med de traditionella kurserna inom matematik, byggteknik, hållfastighetslära, projektledning, projektering med flera. Dessa ingår i byggprocessens olika delar och lägger grunden för att du ska kunna arbeta med allt från utvecklingen av idéer, till färdigställandet och underhållet av en byggnad. Du kan också arbeta med förändringsarbete som exempelvis ombyggnad av objekt eller rivningsprojekt – eller varför inte inrikta dig på vägar, broar eller andra typer av anläggningar?

– Det är också en spännande yrkesroll där du samverkar med andra typer av yrkesgrupper så som arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer och myndigheter, berättar Johanna.

Lärarna på kurserna är eller har varit verksamma inom sina respektive specialistområden och för att kvalitetssäkra utbildningen arbetar Newtons utbildningsledare löpande med utveckling av kurser, lärare och de studerande. Johanna berättar att antalet studerande ökar från år till år men de arbetar för att bibehålla känslan av att man som studerande ska vara en del av Newton, där man har nära kontakt med sina utbildningsledare och utbildningsadministratörer.

– Man ska ha möjlighet till stöttning och känna att man kan få den hjälp man behöver genom hela sin utbildning, avslutar hon.


SÖK TILL NEWTONS UTBILDNING BYGGNADSINGENJÖR - DIGITALT BYGGANDE