Helt nya möjligheter med Newtons fastighetsutbildningar på distans

25 jan 2021

Vilket år vi har bakom oss. 2020 var ett dramatiskt och tufft år för alla. Nu när vi ser tillbaka så har det också varit ett förändringarnas år. När pandemin var ett faktum fick vi alla ställa om och anpassa oss. För Newtons del handlade det om att se till att utbildningarna anpassades till att bli helt digitala.

Distansformatet här för att stanna
Utmaningen med distansutbildning är att få med sig alla, att skapa en trygghet med formatet samt att föreläsarna ska leverera samma kunskap och energi trots att det sker genom en dataskärm eller surfplatta. Det har inte varit en helt enkel omställning men genom resan står vi nu stadiga tack vare fantastisk personal, föreläsare och förstående kursdeltagare.

På Newton ser vi ett stort intresse för våra fastighetskurser som numer bedrivs i digital miljö. Avflyttningsbesiktning, Hyresjuridik och Lokalhyresjuridik är några av dem och sökvolymerna för digitala utbildningar går stadigt upp för varje vecka.

Möjligheter med distansundervisning
En stor fördel med distansundervisningen är att vi idag når ut till hela Sverige, rent geografiskt. Att oavsett var man befinner sig kan vi erbjuda kompetensutveckling genom både kortare och längre utbildningsinsatser.

Vi på Newton håller oss uppdaterade och är beredda att anpassa våra högkvalitativa fastighetsutbildningar för att hjälpa er att nå den kompetenshöjning ni behöver under 2021.

Newtons fastighetsutbildningar på distans:

Kontakta utbildningsrådgivare på Newton: utbildning@newton.se