Information och riktlinjer vad gäller coronaviruset (Covid-19)

21 aug 2020

På Newton följer vi riktlinjer och rekommendation från svenska myndigheter. Samtidigt är det svårt att förutse hur Coronapandemin kommer att utvecklas. Därför har vi, inför höstens utbildningsstarter, ställt om stora delar av utbildningarna till distans medan vissa delar kvarstår med fysiska möten. Det gäller utbildningsmoment där erfarenhetsutbyten och interaktion mellan kursdeltagarna spelar en viktig roll.

Newton har ett viktigt uppdrag, att bidra till att säkerställa Sveriges kompetensförsörjning, trots det nya läget på arbetsmarknaden. Det är därför vi har lagt ner ett stort arbete på att anpassa utbildningarnas upplägg efter det rådande läget utan att göra avkall på innehåll, pedagogik och kvalitet. När vi nu öppnar dörrarna för höstterminens studenter så är vi fullt redo att ge dem den högkvalitativa utbildning som Newton är välkänt för.

För att hindra smittspridning i våra utbildningslokaler måste vi alla samarbeta. Därför informeras alla studenter och Newtonanställda om vilka riktlinjer som gäller omedelbart vid kursstarten.

Fem enkla regler som gäller för oss alla som vistas i Newtons lokaler:
1. Håll dig uppdaterad med den senaste informationen om viruset och följ riktlinjerna från nationella och lokala myndigheter (Folkhälsomyndigheten i Sverige). Här på newton.se hittar du senaste information om vad som gäller och händer inom Newton.


2. Håll avstånd och skaka inte hand eller kramas då du hälsar.


3. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd den handsprit som du hittar på toaletterna och i våra andra gemensamma utrymmen.


4. Nys och hosta i armvecket.


5. Gå inte till skolan om du känner dig sjuk. Det gäller även om du bara känner dig krasslig. Om du har tillfrisknat från sjukdom så ska du vara symtomfri i två dagar innan du får gå tillbaka till skolan.


Om du har influensaliknande symptom, som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring 1177 i Sverige. För frågor om coronaviruset ring 113 13.

Om du har frågor som rör hur Newtons hanterar coronaviruset, vänligen kontakta: Pontus Stolt, Sälj- och marknadschef.

E-post: pontus@newton.se
Mobil: 072-182 90 38