Karriärguide: Byggnadsingenjör

9 nov 2023

Jobbar du som byggnadsingenjör, eller är du nyfiken på yrket? På Newton har vi satt ihop en karriärguide med allt du behöver veta. Här får du svar på frågor som ”vad gör en byggnadsingenjör” där du får insikt i hur det är att jobba som byggingenjör med arbetsuppgifter och allt det dagliga. Du får reda på hur går tillväga för att plugga till byggnadsingenjör och hur betydelsefull en praktikperiod kan vara.

Vad gör en byggnadsingenjör?

En byggnadsingenjör är en nyckelperson i planeringen, designen och övervakningen av bygg- och anläggningsprojekt. Arbetet är mångfacetterat och innefattar både teknisk expertis och projektledning. En byggingenjör är ansvarig för att säkerställa säkra, hållbara och kostnadseffektiva strukturer.

En byggnadsingenjörs uppgifter kan inkludera:

 1. Design
  Skapande av detaljerade designplaner med hjälp av både datormjukvara och traditionella metoder.
 2. Analys
  Bedömning och val av lämpliga byggmaterial baserat på strukturella egenskaper och hållbarhet.
 3. Projektledning
  Koordinering med arkitekter, entreprenörer och andra ingenjörer för att se till att projektet följer tidsplaner och budget.
 4. Platsutvärderingar
  Besök av byggarbetsplatser för att övervaka framsteg och se till att konstruktionen uppfyller designspecifikationer och följer gällande byggnormer.
 5. Problemhantering
  Lösning av tekniska problem som uppstår under konstruktionsfasen.
 6. Kommunikation
  Samordning mellan olika intressenter, inklusive kunder, byggarbetare och myndigheter.

Bra egenskaper som byggingenjör

Byggnadsingenjörer bör ha en stark grund i matematik och fysik, samt en förmåga att tänka kreativt och lösa problem effektivt. De måste också vara kunniga om de senaste teknikerna och materialen i byggbranschen och ständigt uppdatera sina kunskaper för att hålla sig relevanta i ett snabbt föränderligt fält.

Att jobba som byggnadsingenjör är både utmanande och givande, eftersom det ger möjligheter att forma samhällets infrastruktur. Det kräver en stark teknisk kunskapsbas, utmärkta organisatoriska färdigheter och förmågan att arbeta väl i team. Dessutom måste byggnadsingenjörer vara flexibla och anpassningsbara, eftersom de ofta arbetar med strama tidsramar och snabbt föränderliga projektomständigheter.

Att jobba som byggnadsingenjör

Att jobba som byggnadsingenjör innebär en kombination av kontorsbaserat arbete och tid på byggarbetsplatser. I kontorsmiljö lägger de tid på att designa projekt, förbereda och granska ritningar, utföra beräkningar och sammanställa rapporter. På byggarbetsplatsen är de involverade i att övervaka byggnadsprocessen för att se till att designen implementeras korrekt och att projektet följer säkerhetsföreskrifterna.

En typisk arbetsdag kan inkludera:

 1. Planering och design
  Användning av CAD-program (Computer-Aided Design) för att förbereda eller granska ritningar och specifikationer.
 2. Möten
  Deltagande i möten med klienter och andra yrkesprofessionella, såsom arkitekter och entreprenörer, för att diskutera projektets behov och framsteg.
 3. Fältarbete
  Fältbesök för att övervaka byggarbetsplatser, inspektera projekt och lösa problem som uppstår under konstruktionen.
 4. Dokumentation
  Upprättning av projektloggar och rapporter för att dokumentera projektets framsteg och överensstämmelse med ritningarna.
 5. Samordning
  Se till att alla aspekter av projektet är koordinerade så att tidsfrister och budget hålls.
 6. Utbildning och uppdatering
  Fortbildning för att hålla sig uppdaterad med de senaste branschstandarderna och teknologiska framstegen.

Framtiden på arbetsmarknaden

Framtiden för byggnadsingenjörer på arbetsmarknaden ser ljus ut, eftersom samhällen kontinuerligt utvecklas och behovet av ny infrastruktur, liksom underhållet av befintlig, är ständigt närvarande. Urbanisering, miljömässig hållbarhet och teknologiska framsteg är några av de drivande faktorerna som formar karriärmöjligheterna för byggnadsingenjörer.

Byggnadsingenjörer som håller sig uppdaterade med de senaste tekniska framstegen och som har en stark förståelse för hållbara designprinciper kommer sannolikt att finna många möjligheter på arbetsmarknaden. Dessutom kan specialiseringar inom områden som geoteknik, vattenresurser eller transportteknik öppna upp ytterligare dörrar för avancerade karriärmöjligheter.

Några av de trender och faktorer som förväntas påverka arbetsmarknaden inkluderar bland annat följande.

Infrastrukturutveckling

En växande befolkning och ekonomisk utveckling fortsätter att driva efterfrågan på infrastrukturprojekt som vägar, broar, vattenreningsanläggningar och energisystem.

Renovering och modernisering

Äldre infrastruktur behöver ofta uppgraderas för att möta dagens standarder och behov, vilket skapar arbetstillfällen för byggnadsingenjörer.

Grön teknik

En ökande inriktning på hållbarhet och miljövänlig design betyder att byggnadsingenjörer med expertis inom grön teknik och hållbara material är särskilt eftertraktade.

Teknologisk innovation

Digitalisering och användningen av avancerade teknologier som BIM (Building Information Modeling), 3D-printing och automatiserade konstruktionsmetoder ökar effektiviteten och skapar nya möjligheter inom branschen.

Klimatförändringarnas påverkan

Med ökad medvetenhet om klimatförändringarnas inverkan, finns det en växande efterfrågan på byggnadsingenjörer som kan designa och konstruera byggnader som kan motstå extrema väderförhållanden och naturkatastrofer.

Rimlig lön

Nivån för en rimlig lön som byggnadsingenjör kan variera beroende på flera faktorer, inklusive erfarenhet, utbildningsnivå, geografisk placering och storleken på arbetsgivaren. Generellt sett tenderar nyutexaminerade byggnadsingenjörer att börja med en lägre lön runt 29 000 kronor som gradvis ökar i takt med att de samlar erfarenhet och ytterligare kvalifikationer.

Genom att hålla sig uppdaterad kring yrkets lönenivåer genom nätverk med andra yrkesprofessionella, branschtidningar, fackförbund och löneundersökningar kan man säkerställa att man får en lön som speglar ens kunskap, erfarenhet och bidrag till branschen.

Plugga till byggnadsingenjör

Att plugga till byggnadsingenjör är en process som innebär studier inom matematik, fysik, materialvetenskap och design, samt utveckling av färdigheter i projektledning och problemlösning. Det går att plugga till byggnadsingenjör på flera olika sätt.

YH-utbildning

Att läsa till byggingenjör på yrkeshögskola kommer med flera fördelar. Utbildningen är kortare än en vanlig högskoleutbildning och hålls i tätt samarbete med ledande aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. Det innebär att utbildningens fokus läggs på det som efterfrågas av branschen just nu. Med flera praktikperioder får man också möjlighet att omsätta sin kunskap ute i arbetslivet. Utbildningen varar i två år och målet är att eleverna ska ha ett jobb vid utbildningens slut.

Byggnadsingenjör på YH

Grundutbildning

En kandidatexamen i byggnadsteknik eller civilingenjörsvetenskap är ett annat alternativ. En kandidatexamen tar tre år att läsa och fokuserar mycket mer på teori än vad YH-utbildningarna gör, där fokus snarare ligger på praktik och att möta branschens efterfrågade behov. Utbildningen inkluderar kurser inom ämnen som statik och dynamik, materialteknik, strukturanalys, hydraulik och projektledning.

Certifiering

I Sverige är ingenjörstiteln inte skyddad, utan öppen för alla. Det innebär att det inte krävs någon certifiering eller licensiering. I många andra länder krävs det däremot att byggnadsingenjörer är licensierade eller certifierade för att praktisera självständigt.

Fortsatt utbildning

Efter avslutad utbildning, eller efter några år i yrkeslivet, kan man som byggingenjör välja att fortsätta med en masterexamen eller doktorsexamen för att specialisera sig ytterligare eller förbättra sina chanser för karriärutveckling. På Newton kan du gå en diplomutbildning och bli diplomerad projektledare inom bygg med utbildning som vänder sig till yrkesverksamma inom bygg och fastighet.

Praktik som byggnadsingenjör – en stor fördel

Praktik är en ovärderlig del av utbildningen för blivande byggnadsingenjörer. Genom praktiska erfarenheter kan studenter tillämpa teoretiska kunskaper i verkliga situationer, vilket ger dem en djupare förståelse för yrket och dess krav. Här är några av de fördelar som praktik erbjuder:

 • Verklig erfarenhet
 • Nätverksbyggande
 • Kompetens- och kunskapsutveckling
 • Förståelse för arbetsmiljön
 • Hög chans till anställning
 • Utforska specialiseringsområden
 • Feedback från branschverksamma