Intresserad av att karriärväxla?

15 dec 2023

Det är inte ovanligt att känna en längtan efter förändring i arbetslivet. Om du är intresserad av att karriärväxla, finns det några strategier du kan använda för att göra din övergång framgångsrik.

Vad innebär karriärväxling?

Karriärväxling innebär att du aktivt väljer att ändra din karriärriktning för att arbeta med något annat än det du tidigare har arbetat inom. Om du kommer från till exempel byggbranschen eller arbetar som mäklare kan det bero på en nödvändig förändring, såsom att bostadsmarknaden förändras eller att branschen inte längre passar dig. Det kan också vara en längtan efter att utforska nya intressen och färdigheter inom fastighetsbranschen. När du funderar på att göra en karriärväxling, finns det några steg och överväganden att tänka på för att göra processen så smidig som möjligt.

9 tips till dig som vill byta karriär

1. Gör en självutvärdering

För att karriärväxla bör du först göra en självutvärdering. Fundera över vad dina styrkor, intressen och värderingar är, för att bättre förstå vad du verkligen vill göra inom din nya karriär. Det kan vara hjälpsamt att göra en lista över dina nuvarande färdigheter och hur de kan överföras till ditt nya yrke. Sätt mål för var du vill vara karriärmässigt inom en viss tid, och fråga dig själv varför du vill göra denna förändring.

2. Undersök dina möjligheter

Nästa steg i processen att karriärväxla är att undersöka dina möjligheter. Tänk på vilka erfarenheter och kompetenser du har som kan vara överförbara till andra yrken. Gör en lista över de yrken eller branscher som intresserar dig och undersök vilka jobb som finns där. Många mäklare och personer inom byggbranschen väljer att röra sig mot just fastighetsbranschen när du vill byta karriär, just för att de redan har en god insyn och viss grundförståelse.

3. Följ ditt hjärta

Att byta karriär handlar om att hitta det arbete som passar dig och som ger dig glädje. Följ ditt hjärta och fundera på vad du verkligen brinner för. Det kräver mod att våga byta jobb eller bransch, men det kan vara en mycket belönande erfarenhet.

4. Avsluta snyggt

När du bestämmer dig för att karriärväxla är det viktigt att lämna ditt nuvarande jobb på ett snyggt och professionellt sätt. Var ärlig med din nuvarande arbetsgivare om vad dina planer är och försök att lämna på god fot. Det är inte bara en trevlig gest, utan kan också vara viktigt för framtida referenser och kontakter.

5. Hitta en lämplig utbildning

För att lyckas med ditt karriärbyte kan det vara nödvändigt att förvärva ny kunskap och nya färdigheter. Undersök vilka utbildningar som krävs för att nå dina mål och fundera på om det finns några kortare kurser eller utbildningar som kan hjälpa dig att komma igång med din nya karriär. För mäklare och personer inom byggbranschen som vill karriärväxla finns det många utbildningar inom fastighet som kan vara av intresse. På Newton erbjuder vi bland annat följande utbildningar inom bygg- och fastighetsbranschen:

Kurser

YH-utbildningar

6. Satsa på praktik

En praktikplats eller ett vikariat kan vara ett utmärkt sätt att få in en fot i den nya branschen och på så sätt prova på ditt nya yrke. I många fall kan praktik leda till ett permanent jobb, så det är väl värt att söka och ta vara på sådana möjligheter. När du går en YH-utbildning läggs en stor del av utbildningen på att du ska få praktisera dina kunskaper ute i arbetslivet. På Newton samarbetar vi med några av de största bolagen i fastighetsbranschen.

7. Nätverka så mycket du kan

Ett starkt nätverk av kontakter är avgörande för att lyckas med en karriärväxling. Använd sociala media, delta i nätverksträffar och konferenser för att träffa potentiella arbetsgivare och människor i branschen. Försök att knyta nya kontakter och uppdatera ditt befintliga nätverk om dina planer på att byta karriär. På Newton anordnar vi kompetensträffar med möjligheter att utbyta erfarenheter och kontakt med andra inom samma bransch. Efter avslutad utbildning är detta en bra väg att gå för att knyta nya kontakter.

8. Uppdatera ditt cv

När du ansöker om nya jobb är det viktigt att ditt cv är uppdaterat och framhäver dina mest relevanta erfarenheter och kunskaper. Fokusera på överförbara kompetenser från din nuvarande karriär och beskriv hur dessa kan användas i den nya branschen. Ha med eventuella praktikplatser och kompetensutvecklande utbildningar som är relevanta.

9. Genomför ditt karriärbyte

När du har förberett dig och känner att du är redo att ta steget in i en ny karriär, är det dags att sätta planerna i verket. Sök aktivt jobb, var tålmodig och ge inte upp även om det kan ta tid att hitta rätt möjligheter.

 

Vanligt att vilja karriärväxla

Det är inte ovanligt att människor önskar karriärväxla någon gång under sitt yrkesliv. Enligt en undersökning från Omställningsfonden är 54 % av svenskarna intresserade av att byta yrke, bransch eller sektor i framtiden. Intresset för karriärväxling skiljer sig dock mellan åldersgrupper, där yngre personer (18-29 år) visar större intresse än äldre (50-64 år). Du behöver inte känna dig ensam i längtan efter ett karriärbyte – det är dessutom vanligare än du kanske tror.

När är det för sent att byta karriär?

Det är aldrig för sent att byta karriär. Du kanske känner att du har fastnat i din nuvarande yrkesbana, eller så kanske du har hittat något nytt intresse som du vill följa.

Korten på bordet: din ålder spelar ingen roll när det gäller att byta karriär. Många har valt att byta karriär vid 40 eller ännu senare och fortsatt att lyckas och trivas i sina nya yrken. Det är inte ovanligt att höra framgångssagor om personer som valt att byta karriär vid 50 eller till och med 60 år.