Kompetensträffar för uthyrare skapar gemenskap och erfarenhetsutbyte

4 feb 2022

Värdet ligger i att få diskutera uthyrningsrelaterade frågor där det finns många sätt att utveckla uthyrarrollen

Det höga tempot på våra arbetsplatser innebär ofta att det inte finns tid för att prata om och diskutera nya arbetssätt. Visserligen skapar det digitala arbetssättet smidighet i vardagen men det efterlämnar också en del utmaningar. Många uthyrare upplever att de har kommit allt längre bort från det viktiga mötet med hyresgästen och kunderna. 

Ett forum att mötas och diskutera

Jessica Andersson, utbildningsrådgivare på Newton, startade Kompetensträffar för bostadsuthyrare och har under 20 års tid träffat många otroligt kunniga uthyrare som ibland upplever att de är lite bortglömda som yrkesgrupp. Därför har Kompetensträffen och nätverkandet med kollegor från branschen haft en stor betydelse och fyllt en viktig funktion. 

Många utmaningar - och gemensamma lösningar

Som bostadsuthyrare är det viktigt att ha stor kunskap om sitt område och erbjudande. Förutom att ha ”koll på produkten” behöver bostadsuthyrarna även vara uppdaterade på hyreslagen och väl pålästa om sitt företags uthyrningspolicy. Bredden av allt en uthyrare förväntas ha koll på medför både digitala och kommunikativa utmaningar, säger Jessica Andersson. Hon fortsätter:

-  Jag tror att det är rätt många som inte fullt ut inser vilket komplext arbete bostadsuthyrarna många gånger utför. De ställs inför svåra utmaningar när de återkommande har den tuffa uppgiften att behöva neka behövande människor en lägenhet på grund av den stora bostadsbrist som råder i hela landet.

Diskussioner som öppnar upp för nya tankesätt 

På kompetensträffarna för bostadsuthyrare fyller vi behovet av att få stanna upp och lyfta blicken. Att kunna diskutera i grupp kring deltagarnas egna erfarenheter och utmaningar i yrkesrollen. Under dessa dagar får deltagarna konkreta uppslag och lösningar som de direkt kan använda i sin organisation när de kommer hem.

- Det är roligt att se att tack vare nätverkandet som sker på plats håller många även kontakten efteråt och fortsätter stötta varandra i arbetsvardagen, säger Jessica.

Kompetensträff för bostadsuthyrare

Kompetensträffar
Göteborg & Stockholm
1.5 dag