Nätverkande är en del av framtidens bästa förvaltning

19 feb 2024

Fastighetsförvaltare behöver hitta tid för personlig och professionell utveckling för att inte bara hänga med, utan också för att skapa en djupare förståelse och bredare kunskap inom branschen.

Det finns inte många yrkesroller som är så bred som en fastighetsförvaltares. Utmaningar inom det egna beståndet kan variera mellan äldre fastigheter med krävande underhåll till nyproduktion med ny teknik. Frågor inom hållbarhet, digitalisering och energioptimering blandas med allt större fokus på att effektivisera processer och arbetssätt.

Utmaningar blir gemensamma lösningar

Att engagera sig i nätverk och dela erfarenheter med kollegor är otroligt värdefullt. Många fastighetsförvaltare möter liknande utmaningar och frågeställningar. Genom att dela med sig av erfarenheter och lösningar kan alla dra nytta och lära av varandra. Att ta inspiration och råd från kunniga kollegor är en vinst för hela branschen. I detta sammanhang spelar Newtons diplomutbildning till Fastighetsförvaltare en betydande roll.

Mer kunskap på vägen mot en bättre förvaltning

Under utbildningens gång får du ett helhetsgrepp kring förvaltarens alla delar och du vet fortare vart du ska börja leta efter informationen du söker. Det handlar om att skapa en kunskap kring de tre huvudkategorierna inom förvaltning som är teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och kundförvaltning. Att gå denna utbildning samtidigt som andra kollegor i branschen skapar också ett större nätverk av kunskap.

Läs mer om utbildningen till Diplomerad Fastighetsförvaltare

Diplomerad Fastighetsförvaltare

Distans, Malmö & Stockholm
6 månader