Newton internrekryterar ny Vd

5 okt 2021

Tillsammans med Newtons nya ägare ska Johanna Belsing aktivt arbeta med nya uttalade tillväxtmål och parallellt med det bibehålla Newtons redan höga kvalitet

Internrekrytering

1 oktober 2021 tillträdde Johanna Belsing befattningen som ny Vd på Newton Kompetensutveckling. Styrelsens beslut grundar sig mot bakgrund den breda kompetens och kunskap som Johanna besitter. Med sina 10 år inom bolaget, där hon innehaft många roller varav senast som Utbildningschef och vVd, är hon det perfekta valet för Newton.

- Jag är väldigt stolt över min egen och Newtons resa fram till idag och jag ser fram emot möjligheten att leda Newtons framtid. Samhället i stort och företagen har stora behov av kompetensutveckling och kompetensförsörjning framöver. Det känns bra att tillsammans med ägarna, medarbetare, kunder och partners få fortsätta utvecklingen av bolaget, säger Johanna Belsing.

Anders Carlson, grundare och avgående Vd:
- Jag är mycket nöjd och glad över denna rekrytering. Under de 10 år som Johanna har varit anställd på Newton så har hon och jag arbetat väldigt nära.  Framförallt inom ekonomi, utbildningsleverans och nu på senare tid även med företagsstrategiska frågor där Johanna är mycket kompetent.

Storskogen

Tillsammans med Newtons nya ägare, Storskogen, ska Johanna aktivt arbeta med nya uttalade tillväxtmål och samtidigt parallellt bibehålla den höga kvalitet som Newton sedan många år är kända för. Visionen är att fortsätta växla upp verksamheten inom kompetensutveckling, rekrytering och organisationsutveckling.

- Vi ser stor potential i att bygga vidare och utveckla Newton tillsammans med Johanna och ledningsgruppen. Johanna är en viktig del med sin mångåriga erfarenhet från såväl utbildningsverksamhet som strategiskt ledarskap, säger Newtons styrelseordförande Lina Falk Jimenez, Storskogen.

Om Newton

Sedan juni 2021 är Storskogen ny ägare av Newton Kompetensutveckling AB. Newton erbjuder yrkeshögskole-, diplom- och företagsinterna utbildningar samt genom dotterbolaget Newton Rekrytering även tjänster inom rekrytering och interim. Bolaget grundades 1993 och förser samhället med kompetensutveckling inom fastighet, byggteknik och IT. Varumärket är konkurrenskraftigt och är sedan 15 år en av landets ledande yrkeshögskolor.