Newton lanserar två nya kostnadsfria korta Yh-kurser

5 jul 2023

Newton Kompetensutveckling stärker sitt utbildningsutbud genom att erbjuda två nya kostnadsfria korta YH-kurser: "Energioptimering" och "Cirkulär Ekonomi inom samhällsbyggnad". Med dessa kurser får redan verksamma på arbetsmarknaden eller de med relevant erfarenhet en möjlighet att fördjupa sin kunskap inom hållbarhet och energieffektivitet.

Stärker kompetens inom hållbarhet och energieffektivitet

Med stor glädje meddelar vi på Newton Kompetensutveckling att vi har fått våra nya korta Yh-kurser, Energioptimering och Cirkulär Ekonomi inom samhällsbyggnad, beviljade. Dessa kostnadsfria kurser blir tillgängliga i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Fokus på Energioptimering och Cirkulär Ekonomi

Kursen i Energioptimering är hybrid och blir tillgänglig i Stockholm och Göteborg där vi har våra två fastighetstekniska labb. Den ger dig djupare förståelse för hur vi effektiviserar energianvändningen inom fastighetssektorn kopplat till FN:s Globala.

Även kursen i Cirkulär Ekonomi inom samhällsbyggnad blir hybrid och kommer finnas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den ger dig verktyg för att leda din organisation mot en mer hållbar och resurseffektiv verksamhet.

Vår VD, Johanna Belsing, uttrycker sina tankar över de nya kurserna:

"Kompetensutveckling är viktigare än någonsin och just dessa kurser är högst aktuella för samhällsbyggnadsbranschen då de idag står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Vi gläds därför extra för att kunna erbjuda dessa spännande kurser till yrkesverksamma och de med relevant erfarenhet. Med dessa korta Yh-kurser kan individer nu lägga till värdefulla färdigheter utan att behöva ta ett avbrott från sitt yrkesliv eller pågående utbildning," säger hon.

Förbättrar positionen på utbildningsmarknaden

Med lanseringen av de nya kurserna tar Newton Kompetensutveckling ytterligare steg framåt i vår strävan att erbjuda högkvalitativ och branschrelevant utbildning som svarar mot arbetsmarknadens behov.

Du kan läsa mer om de nya korta Yh-kurserna här: