Newtons arbete med Yh-ansökningar

2 maj 2024

Till följd av den senaste tidens granskningar inom yrkeshögskolan vill vi på Newton klargöra vårt arbete gällande ansökningar till yrkeshögskoleutbildningar.

Newton har varit verksamma inom yrkeshögskolan sedan starten 2009. Flera av de utbildningar Newton bedriver har funnits inom yrkeshögskolan under en längre tid där vi har väl upparbetade kontakter och samarbeten med det rekryterande arbetslivet.

För oss på Newton är huvudmålet med en utbildning att examinera studerande och ge rätt förutsättningar för att bli anställd. Ett annat mål är att utbildningarna bedrivs med en så pass hög kvalitet att anställande arbetsliv i första hand väljer Newton för sin kompetensförsörjning.

Det är av yttersta vikt för Newton att säkerställa att ansökningar, arbete och innehåll i våra Yh-utbildningar är rättssäkra och korrekta, något vi uppnår genom nära samarbete med aktörer inom näringslivet för att möta arbetsmarknadens faktiska behov.

Vi har högt förtroende för Myndigheten för Yrkeshögskolan och kommer fortsätta ha högt förtroende för Myndighetens arbete. MYH har rutiner och kapacitet för att följa upp och kvalitetsgranska utbildningar, men även genom tillsynsarbete se till att en utbildning bedrivs enligt gällande författningar.

Newton kommer fortsätta att erbjuda utbildningar som inte bara leder till jobb, utan även bidrar till ständig utveckling inom de yrkesroller vi examinerar. Vi är engagerade i att fortsätta höja kvaliteten på våra utbildningar och stärka våra band med det rekryterande arbetslivet.

Newtons arbete med Yh-ansökningar