Ny information med anledning av coronaviruset – Undervisning på distans

16 mar 2020

För att minimera risken av smittspridning kommer Newton från den 17/3 -20 och 14 dagar framåt att hålla all undervisning på distans.

Studenter - Från 17 mars sker all undervisning på distans

Vår målsättning är att försöka möjliggöra för dig som studerar att fortsatt kunna ta del av undervisningen trotts omständigheterna som coronaviruset innebär och ändå uppnå kursmålen och ta din examen inom ordinarie tidsram.

Detta händer och så kommer det att gå till:

     1. Skolan är stängd

    Från och med 17/3 -2020 är skolan stängd för dig som studerande och du kommer att koppla upp dig via din dator/surfplatta eller telefon för att följa och medverka i undervisning hemifrån.

     1. Verktyg för distansundervisning

    Din lärare har, i samråd med Newton och din utbildningsledare, valt ett verktyg för distansundervisning. Ett separat mail om vilket och hur du går tillväga kommer från din utbildningsledare inom kort, denna information kommer även att finnas via LearnPoint.

     1. Presentationer ställs in och ersätts

    Muntliga presentationer av projektarbeten/inlämningsuppgifter ställs in inom perioden 14 dagar. Tiden kommer att ersättas med annan typ av undervisning/handledning eller självstudier och uppgiften lämnas in enligt kursplaneringen via LearnPoint.

     1. Skriftliga prov och omprovstillfällen

    Skriftliga prov som är inplanerade under perioden 14 dagar kommer att erbjudas enligt schema. Newton tar höjd för att studerande inte kan närvara inom denna period och planerar in ett extra omprovstillfälle för dig om väljer att inte närvara vid det ordinarie omprovstillfället. Du som har för avsikt att genomföra det ordinarie provet ska anmäla dig senast dagen innan till din utbildningsadministratör. Väljer du att inte skriva vid det ordinarie provtillfället gäller samma rutiner och regler som vid omprov. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller fortsatt under provskrivningar, är du sjuk eller upplever symtom ska du stanna hemma.

      1. Löpande information på Learnpoint

    Newton uppdaterar löpande information på LearnPoint och kontaktar dig via e-post för information kring hur vi går vidare efter perioden 14 dagar.

    Frågor till Newton

    Om du har frågor rörande Newtons hantering i ärendet gällande coronaviruset, vänligen kontakta:

    Pontus Stolt, Sälj- och marknadschef

    Epost: pontus@newton.se Mobil: 072-182 90 38