Ökat intresse för validering i fastighetsbranschen

25 nov 2022

Att hållbarhet är en viktig fråga har ingen missat men hur bra arbetar vi för att ha hållbara medarbetare?

Validering av fastighetspersonal

På Newton märker vi av fler förfrågningar kring validering och viljan av att ha en hållbar organisation genom medarbetare som besitter rätt kunskap.

Susanne Åhlen, Affärsområdeschef Försäljning Newton och Mia Inde, Utbildningsrådgivare Newton har nyligen blivit testledare för validering för att kunna möta upp efterfrågan.

– Det är väldigt intressant att se denna ökade efterfrågan. Det betyder att fler företag ser fördelen i att validera för att lägga krutet på rätt utbildningsinsatser, vilket skapar förutsättningar för att nå företagets mål och lönsamhet. Förutom att företaget höjer kompetensnivån så får medarbetarna ett karriärslyft, vilket leder till en attraktiv arbetsplats att jobba på, säger Susanne Åhlén.

Validering är ett bra verktyg

Det är enkelt att ibland fastna i rutiner som gör att vi missar att medarbetarna genom kompetensutveckling kan vara nyckeln till målet. Med rätt insatser kan organisationens samlade kompetens tas till en ny nivå där validering och fortbildning garanterar uppdaterad och kunniga medarbetare.

För fastighetsbranschen i stort innebär även validering att nyrekrytering och kompetenshöjande insatser inom branschen underlättas.

Skillnaden mellan Intyg och kompetensbevis

Newton är ett ackrediterat testcenter som erbjuder validering mot intyg eller validering mot kompetensbevis. Skillnaden mellan de olika är att vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation alternativt ett praktiskt prov beroende på yrkesroll.

Utforska Newtons fastighetskurser
Läs mer om Validering