Rätt förutsättningar skapar rätt kompetens

7 dec 2020

Medarbetarnas kunskap är avgörande för ett företags framgång. För att nå målen behövs rätt kompetens. Vi fastnar ibland i rutiner som gör att vi missar att medarbetarna genom kompetensutveckling kan vara nyckeln dit. När vi gör rätt insatser skapar vi också rätt förutsättningar för att lyckas.

En validering ger förutsättningar för att höja medarbetarnas prestation. Dessutom påverkas motivationen positivt om företaget förstår hur varje medarbetare kan nå sin fulla potential genom kompetensutveckling.

En organisation mot nya nivåer
Med rätt insatser kan organisationens samlade kompetens tas till en helt ny nivå där validering och fortbildning garanterar uppdaterad och kunniga medarbetare. Samtidigt är validerade medarbetare en stor konkurrensfördel som stärker företagets varumärke både internt och externt samt en fördel vid upphandlingar.

Validera mera
Tack vare validering får fastighetsbolagen hjälp med att höja kompetensnivån i branschen parallellt som den enskilde får ett karriärslyft. För fastighetsbranschen i stort innebär även validering att nyrekrytering och kompetenshöjande insatser inom branschen underlättas.

Intyg eller kompetensbevis
Newton är ett ackrediterat testcenter som erbjuder validering mot intyg eller validering mot kompetensbevis. Skillnaden mellan de olika är att vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation alternativt ett praktiskt prov beroende på yrkesroll.

Validering mot:

Fastighetsförvaltare
Fastighetstekniker
Fastighetsskötare
Fastighetsvärd

Läs mer om validering i Faval här