Säkra inomhusmiljön – gå kurs om fukt och mögel

16 jun 2020

Fuktskador är idag det största byggtekniska problemet. Sviterna av röta, fukt och mögel är mycket dyra att få bukt med och vid fel hantering kan kostnaderna öka tiofalt. Samtidigt ligger det ett stort ansvar hos fastighetsägaren när det gäller inomhusmiljöproblem.

Om Newtons kurs Fukt och mögel

Det är viktigt att ha kunskapen om hur man agerar snabbt och rätt när vatten- och fuktskador uppstår så att de inte utvecklas till en mikrobiell skada. Med Newtons kurs Fukt och mögel får du rätt förutsättningar att såväl förebygga som åtgärda problemen.

Kursinnehåll
Efter avslutad kurs kommer du kunna förebygga uppkomsten av fukt och mögel, kunna analysera och finna orsaken till problem med detta samt ha kunskap om vilka omedelbara åtgärder som bör sättas in.

Målgrupp
Kursen riktar sig till förvaltare, fastighetschefer, områdeschefer,
bovärdar, fastighetstekniker m fl.

Kort om utbildningens upplägg
Studielängd 2 dagar
Studietakt heltid
Stockholm | 13-14 oktober
Göteborg | 29-30 september


SÖK TILL NEWTONS KURS FUKT OCH MÖGEL