Teknikintensiva fastigheter behöver kompetent personal

8 mar 2022

I Newtons fastighetslabb kommer Bostads AB Poseidon utbilda husvärdar i praktisk elteknik. Utbildningslokalen har pedagogiska labbmiljöer som är uppbyggda att symbolisera en fastighet i miniatyr med driftcentral, trappuppgångar, lägenheter och till och med ett eget simulerat fjärrvärmenät.

I Newtons fastighetstekniska labb för utbildning i Hjällbo, Göteborg pågår just nu en stor uppdatering. Vi möter upp Jessica Andersson, som är ny på Newton Kompetensutveckling men definitivt inte ny i Hjällbo och utbildningsbranschen.

– Det är lite häftigt att tänka på att jag faktiskt var med på invigningen av detta fastighetstekniska labb 1993, säger Jessica.

Skapade eget utbildningslabb för att hålla måttet

Labbet i Hjällbo invigdes 1993 och byggdes ursprungligen upp av Bostads AB Poseidon. Anledningen var att de ville utbilda den egna personalstyrkan av fastighetsskötare. Man kunde inte hitta en formell utbildning som höll måttet så Poseidon byggde i stället upp sin egen utbildning i en pedagogisk labbmiljö.

Under årens lopp har många kursdeltagare vidareutvecklat sin fastighetstekniska kompetens i just Hjällbo. Verksamheten har bedrivits i regi av Bostads AB Poseidon, PLUS Utbildning, Lexicon Fastighet. Nu är det Newton som står för ägandet och ser fram emot att driva och vidareutveckla labbet framöver.

Bostads AB Poseidon satsar på utbildning i Praktisk elteknik

Idag har Jessica stämt träff i Hjällbo med Anders Schack, kunnig och uppskattad el-utbildare. De ska göra en översyn av utrustning och verktyg samt planera inför ett kommande utbildningsuppdrag i praktisk el för Bostads AB Poseidons husvärdar senare i vår.

­Nyckeln till kunskap för de flesta yrkestekniker är att få pröva praktiskt i en pedagogisk miljö. Särskilt viktigt att det blir rätt när det gäller el, där måste vi tänka noll-tolerans, fel i verkligheten kan få allvarliga följder med liv och egendom som insats, säger Anders Schack.

En labbmiljö i miniatyr av verkligheten

I Hjällbo finns pedagogisk labbmiljö för mycket mer än bara el. I den stora labbsalen finns en speciellt uppbyggd övningsmiljö som ska symbolisera en fastighet i miniatyr med driftcentral, trappuppgångar, lägenheter och till och med ett eget simulerat fjärrvärmenät.

Det handlar om att lära sig hur ett system är uppbyggt och hur man mer handfast använder reglagen för att effektivisera driften. Vi låter deltagarna lösa olika uppgifter genom att skruva och knappa på reglagen och göra mätningar samt kontroller.

Även här sker nu en översyn för att kunna möta kraven på utbildning för modern teknisk förvaltning.

Kompetent personal inom fastighetsförvaltning är idag en viktig konkurrensfördel. Kunniga och engagerade fastighetstekniker är en grundförutsättning för ett miljö- och energieffektivt fastighetsförvaltande, säger Jessica Andersson utbildningsrådgivare på Newton

Praktisk Elteknik

Fastighetsteknik
Göteborg, Malmö & Stockholm
2 dagar