Vad är målet med era utbildningsinsatser?

21 apr 2021

Att investera i utbildning är att utveckla medarbetarna och humankapitalet.

Kontinuerlig kompetensutveckling är en framgångsfaktor, men bara om målet med utbildningen möter företagets uppsatta verksamhetsmål. Newton brukar hänvisa till projekt- respektive effektmål. Att klara utbildningen är själva projektmålet och att ta fram ett nytt arbetssätt eller samsyn kring en process skapar effektmålet. Vikten ska alltid ligga vid att maximera effektmålet där projektmålet blir ett delmål.

Skapa nyckeltal för utbildning

Svenska bolag är överlag bra på att mäta effekter, vare sig om det rör sig om företagets resultat eller likviditet. Dock är bolagen kanske inte lika bra på att koppla utbildningsinsatser till just detta. Företag behöver våga sätta effektmål och nyckeltal för att mäta ROI av valda utbildningsinsatser. Görs detta så underlättas också uppföljningen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

En genomtänkt utbildning utvecklar individen, varumärket. Utbildning skapar mervärde för de anställda vilket i sin tur ökar företagets attraktivitet och konkurrenskraft. Företaget blir en mer populär arbetsgivare som når uppsatta mål genom att skapa effektiva, trivsamma och lönsamma rutiner. Att få med sig medarbetarna i processen skapar förståelse. Det i sin tur ökar viljan för medarbetare att fortsätta utvecklas och även se det positiva, istället för att alltid fastna i det som inte riktig fungerar.

Identifiera era hinder

Att ta tiden att identifiera eventuella hinder i organisationens processer och system är lika viktiga som att ha en stark kultur eller en bra strategi.  I idrottsvärlden brukar man vara relativt bra på att identifiera hinder. Det är viktigt för en ledare att skapa motivation då människors benägenhet till att utföra uppgifter i grund och botten handlar om att de ska känna sig motiverade till handling.

Idrottare är tävlingsinriktade på samma sätt som affärsrörelser som gör sitt yttersta för att prestera bättre än sina konkurrenter. Men, framgångsrika idrottsutövare behöver utöver sin talang också vägledning för att kunna nå sin fulla potential på ett liknande sätt som en anställd behöver en ledare som kan leda dem mot ett företags målbild.

Vill du veta mer eller diskutera era utmaningar?

Hör av dig till våra utbildningsrådgivare för företag i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Läs mer om  Newtons upplägg kring företagsintern utbildning här

Vad är målet med era utbildningsinsatser?