Vad innebär en ledningsgrupp på YH?

28 aug 2023

I en snabbrörlig värld är det de som sitter vid beslutsbordet som formar framtiden. Om du inte är där, låter du andra ta kontrollen och bestämma åt dig. Men det behöver inte vara så. Genom att bli en del av vår ledningsgrupp på Newton kan du ta plats där besluten tas, där framtidens talanger formas, och där din röst verkligen räknas.

De är kärnan i framtidens utbildning

En ledningsgrupp på Newton är inte bara en samling experter; det är en mötesplats för dem som vill ha inflytande, som vill leda och som vill göra en verklig skillnad. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet, skolväsendet, studerande samt från utbildningsanordnaren. Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls, och dess arbetslivsrepresentation ger utbildningen legitimitet och konkret förankring i arbetslivet.

Vad kan du och ditt företag få ut av det?

Som representant från arbetslivet i Ledningsgruppen får du chansen att:

  • Påverka Framtiden: Din röst, din vision, din kunskap kan vara avgörande för hur vi utbildar nästa generations yrkesverksamma.
  • Nätverk: Utöka ditt professionella nätverk och dela erfarenheter med likasinnade.
  • Förtur: Identifiera och bygg relationer med framtida talanger.

Hur kan du bidra?

Som representant bidrar du aktivt till utbildningens ständiga utveckling och förbättring. Du hjälper oss att förutse och förbereda för framtida yrkesroller och kompetensbehov.

Ditt uppdrag är inte arvoderat, men att vara en representant i någon av Newtons ledningsgrupper ger dig ett flertal mervärden, inklusive möjligheter till gästföreläsningar, rekryteringsbas, och ett gratis forum att nätverka och diskutera viktiga områden med andra inom samma bransch.

Är du redo att göra din och ditt företags röst hörd?

Ditt deltagande i ledningsgruppen är inte bara en chans att påverka; det är en möjlighet att leda. Kontakta oss idag och ta plats vid bordet där framtiden formges. Du behöver inte låta andra bestämma – denna chans är din att ta.

Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse: Ledningsgruppsarbete

Newtons ledningsgrupper:

Byggnadsingenjör inriktning Digitalt Byggande – Stockholm och Malmö
Fastighetsförvaltare – Stockholm, Göteborg och Malmö
Teknisk Fastighetsförvaltare - Malmö
Systemutvecklare .Net – Stockholm och Malmö
Kravanalytiker - Malmö
Producent, Film och TV - Stockholm