Vem bär ansvaret för lekplatssäkerheten?

30 mar 2023

Lekplatser är en viktig del av utemiljön för många bostadsområden och skolor. Det är en plats där barn kan leka och ha roligt, men det är också viktigt att de är säkra för barnen som leker där. Som ansvarig för skötsel och underhåll av lekplatser är uppdaterad kunskap om säkerhetskraven och hur man skapar en säker lekmiljö viktigt. Här får du tips och råd för att skapa en säker lekplats.

Regler och riktlinjer för säkerheten på lekplatser i Sverige

Den mest grundläggande regeln är att barn ska skyddas från risker de själva inte kan förutse på lekplatsen. Det innebär att lekplatsen och dess utrustning måste vara utformade och underhållna på ett sådant sätt att risken för skador minimeras.

De svenska reglerna kring säkerhet på lekplatser finns beskrivna i standarderna SSEN 1176 (krav på säkerheten) och SSEN 1177 (krav på underlaget). Dessa standarder är en del av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN.

Visuell och funktionskontroll

En annan viktig aspekt av lekplatssäkerhet är att kunna utföra både rutinmässig visuell kontroll och enklare funktionskontroll av lekplatsutrustning. Detta innebär att fastighetsarbetare måste ha kunskap om de olika delarna av lekplatsen och hur man kan identifiera eventuella fel eller brister som trasiga trappsteg, spruckna gungor och lösa handtag.

Att tolka besiktningsrapporter och skapa åtgärdsprogram

Att kunna tolka besiktningsrapporter och skapa åtgärdsprogram baserat på dessa är också en viktig del av lekplatssäkerhet. Detta innebär att fastighetsarbetare måste ha kunskap om de olika delarna av besiktningsrapporter och hur man kan identifiera eventuella fel eller brister.

Vem bär ansvaret för lekplatssäkerheten?

Fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar är ansvariga för drift- och skötsel av lekplatser och lekutrustning. De har ansvaret att säkerställa att lekplatserna följer säkerhetskraven och att de genomföra rutinmässig visuell kontroll och enklare funktionskontroll. Vid behov bör de även kunna tolka en besiktningsrapport och skapa ett åtgärdsprogram utifrån ett besiktningsprotokoll.

Tips för att säkra lekplatsmiljön:

  • Gå igenom lekplatsen regelbundet för att se till att allt är i gott skick. Kolla efter lösa skruvar, trasiga delar eller andra farliga föremål som kan orsaka skador.
  • Använd material som är säkert för barn. Trä och metall är exempel på vanliga material för lekplatser, men se till att de är behandlade för att undvika skador, rost och andra problem.
  • Håll lekplatsen ren och i gott skick. Ta bort löv, grenar och annat skräp regelbundet. Underhåll ytor som kan bli hala eller skadade, exempelvis gungor, rutschkanor och klätterställningar.
  • Se till att personalen som ansvarar för lekplatsen är utbildade i säkerhetsåtgärder och vet hur man reagerar vid en nödsituation.
  • Om du är osäker på om lekplatsen är säker eller behöver reparation, kontakta en certifierad besiktningsman som kan hjälpa dig att identifiera eventuella problem och ge råd om åtgärder.

Utbildning i lekplatssäkerhet

Vill du lära dig mer om lekplatssäkerhet? Gå vår praktiska utbildning om Lekplatssäkerhet och lär dig mer om vilka krav som ställs på dig som ansvarar för drift- och skötsel av lekplatser och lekutrustning.