Praktisk Fastighetsjuridik

I kursen Praktisk Fastighetsjuridik har du redan lite kunskap om hyresjuridik och vad lagen säger. I denna kurs har du äntligen möjligheten att ställa just dina frågor, diskutera olika situationer som uppstår i vardagsarbetet och ta…

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöfrågor är något som chefer, arbetsledare och skyddsombud ofta kommer i kontakt med. Att ha hög kompetens inom området är därför viktigt. Med systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan mellan olika roller i företaget är en förutsättning för…

Underhållsplanering

Underhållsplanering är en användbar arbetsmetodik som hjälper dig att få kontroll över fastighetsbeståndet. Att underhålla en fastighet är en komplex arbetsuppgift och i denna kurs får du en övergripande inblick i hur man kan arbeta med…

Teoretisk Elteknik

I kursen Teoretisk Elteknik skapar vi en djupare förståelse kring elteknik. Varför är det på ett visst sätt, när och hur får du göra vissa saker samt vilka krav och regleringar som påverkar eltekniska arbeten i…

Lokalbesiktning

Lokalbesiktning berör hyresgästbyte, förändringar, överlåtelser och kontrakt i kommersiella fastigheter. Vid uthyrning av en lokal har hyresgästen möjlighet att anpassa lokalen efter den verksamhet som ska bedrivas. När hyresförhållande överlåts eller avslutas är det viktigt att…

Hyresjuridik

Hyresjuridik är ett område med flertalet fallgropar och hög risk att göra formella fel som leder till juridisk skada. Kursen i hyresjuridik är till för alla på fastighetsbolaget och extra viktig för dig som har daglig…

Lokalhyresjuridik

I kursen Lokalhyresjuridik kommer du att få kunskaper om de viktigaste momenten inom kommersiella fastigheter med handfasta tips och mallar för exempelvis uppsägningar och hur du bör agera om en hyresgästen går i konkurs. Reglerna för…

Fastighetsförvaltare

SISTA ANSÖKNINGSDATUM HAR PASSERAT (4 maj) Utbildningsort: Stockholm, Göteborg eller Malmö Fastighetsförvaltaren – en nyckelroll på fastighetsbolaget ”Vi har så roligt på jobbet och trivs med varandra i teamet. Jag får jobba med två saker som…

Systemutvecklare .NET

Utbildningsort: Stockholm, Göteborg eller Malmö SISTA ANSÖKNINGSDAG HAR PASSERAT (4 MAJ). ÖPPEN FÖR SEN ANMÄLAN Plattformen .NET är den främsta inom systemutveckling och Newtons utbildning Systemutvecklare .NET är inriktad mot både programvarubaserade och molnbaserade applikationer. Under…

Byggnadsingenjör – Digitalt Byggande

Utbildningsort: Stockholm, Göteborg eller Malmö SISTA ANSÖKNINGSDAG HAR PASSERAT (4 MAJ). ÖPPEN FÖR SEN ANMÄLAN Byggnadsingenjör – En viktig roll i byggandet av framtidens miljöer Brinner du för byggteknik och digital utveckling? Med Newtons utbildning Byggnadsingenjör…