Praktisk Fastighetsjuridik

I kursen Praktisk Fastighetsjuridik har du redan lite kunskap om hyresjuridik och vad lagen säger. I denna kurs har du äntligen möjligheten att ställa just dina frågor, diskutera olika situationer som uppstår i vardagsarbetet och ta…

Entreprenadrätt

Med fördjupade kunskaper inom entreprenadrätt kan du besvara vanligt förekommande frågor, förstå hur standardavtal är uppbyggda och fungerar. Det finns utarbetade standarddokument i byggbranschen som gäller mellan beställare och entreprenör. Dessa gäller även vidare i ledet…

Sanitet – servicearbeten och reparationer

Med praktiska övningar får du i kursen sanitet – servicearbeten och reparationer, vara med och lösa problemen med rinnande toaletter och droppande kranar, hantering av komponenter som klämringskopplingar, golvbrunnar, vattenlås under diskbänkar, diskmaskinsanslutningar och ytskikt i…

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöfrågor är något som chefer, arbetsledare och skyddsombud ofta kommer i kontakt med. Att ha hög kompetens inom området är därför viktigt. Med systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan mellan olika roller i företaget är en förutsättning för…

Underhållsplanering

Underhållsplanering är en användbar arbetsmetodik som hjälper dig att få kontroll över fastighetsbeståndet. Att underhålla en fastighet är en komplex arbetsuppgift och i denna kurs får du en övergripande inblick i hur man kan arbeta med…

Teoretisk Elteknik

I kursen Teoretisk Elteknik skapar vi en djupare förståelse kring elteknik. Varför är det på ett visst sätt, när och hur får du göra vissa saker samt vilka krav och regleringar som påverkar eltekniska arbeten i…

Lokalbesiktning

Lokalbesiktning berör hyresgästbyte, förändringar, överlåtelser och kontrakt i kommersiella fastigheter. Vid uthyrning av en lokal har hyresgästen möjlighet att anpassa lokalen efter den verksamhet som ska bedrivas. När hyresförhållande överlåts eller avslutas är det viktigt att…

Hyresjuridik

Hyresjuridik är ett område med flertalet fallgropar och hög risk att göra formella fel som leder till juridisk skada. Kursen i hyresjuridik är till för alla på fastighetsbolaget och extra viktig för dig som har daglig…

Ekonom med kunskaper inom redovisning – Stockholm

Newton är ett expansivt utbildningsföretag som erbjuder anställda en utvecklande miljö där individen värdesätts. Newton erbjuder sina anställda utmanande roller där utveckling, såväl av individen så som organisationen, är en självklar del av verksamheten. Newton är…

Lokalhyresjuridik

I kursen Lokalhyresjuridik kommer du att få kunskaper om de viktigaste momenten inom kommersiella fastigheter med handfasta tips och mallar för exempelvis uppsägningar och hur du bör agera om en hyresgästen går i konkurs. Reglerna för…