Daniel Mossberg

Fyra frågor till en blivande Testare

Som Testare är din uppgift att hitta buggar och brister i mjukvara, applikationer och tjänster. Det är en yrkesroll som passar den tekniskt intresserade som är noggrann och lösningsorienterad. Vi ställde fyra frågor till Newtonstudenten Daniel Mossberg som går just utbildningen Testare.

1. Varför sökte du till utbildningen Testare?
Jag har alltid haft ett stort intresse för kvalitet och IT och tänkte att utbildningen skulle passa mig då den ligger på en lagom svår nivå. Det är viktigt för mig att veta att chanserna till fast jobb efter examen är goda och att marknaden ser bra ut för IT.

2. Vad är det bästa med utbildningen?
Det bästa med utbildningen var kursen där vi fick lära oss agil testning. Det var en otroligt bra lärare och jag känner att jag verkligen lärde mig väldigt bra saker som jag kommer ha stor nytta av i arbetslivet.

3. Vad har Newtons utbildning betytt för dig?
Det har betytt att jag är betydligt närmare att få en anställning samt att jag kan bidra så att kvaliteten i mjukvara och applikationer ökar. Förhoppningsvis kan jag göra så att olika användare av IT förstår nyttan, även om de inte gillar datorer.

4. Hur ser drömanställningen ut?
Min drömanställning är på ett företag som förstår att allas bidrag till verksamheten är viktiga och där man kan fortsätta vidareutvecklas tillsammans med företaget.

Information om utbildningen Testare finner du här

Kontakta Daniel: akanhero@hotmail.com