Definitioner

Relevant högskoleutbildning
Högskoleutbildning inom samhällsbyggnad omfattande minst 180 hp, t ex lantmäteri, väg och vatten, byggteknik eller Real Estate and Construction management.

Relevant yrkeshögskoleutbildning
Kvalificerad yrkeshögskoleutbildning (minst fyra terminer) med inriktning mot någon av de yrkesroller som definieras av fastighetsbranschens utbildningsnämnd, t ex fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör eller fastighetstekniker.

Relevant diplomutbildning
Kvalificerade deltidsstudier minst fyra månader eller 160 timmar. Utbildningen ska innehålla inslag av samtliga åtta kompetensområden definierade av Aff.

Relevant yrkeserfarenhet
Relevant yrkeserfarenhet från fastighetsbranschen som: fastighetsförvaltare, kontraktsförvaltare, kundförvaltare, teknisk förvaltare, relationsförvaltare, områdeschef, fastighetschef, fastighetsförvaltarassistent eller biträdande fastighetsförvaltare.