Nytt beslut från regeringen

Efter regeringens beslut den 27:e mars med ytterligare begränsning av sammankomster ned till 50 personer och med Folkhälsomyndigheten fortsatta rekommendationer så har Newton beslutat att utbildningarna på distans fortsätter under hela april. Vi följer riktlinjerna som ges vilket kan innebära att en återgång till normal verksamhet tidigareläggs vilket då kommer att informerar snarast till er studenter.

Målsättningen är att uppnå kursmålen

Newtons målsättning är fortsatt att möjliggöra att så många av er studerande som möjligt ska kunna fortsätta delta i undervisning och på så sätt uppnå kursmålen och kunna ta er examen i inom ordinarie tid.

Löpande information på Learnpoint

Vi uppdaterar löpande information på LearnPoint och kontaktar dig via e-post för information kring hur vi går vidare efter 30/4-20.

”Tack för att ni studerande och lärare visar förståelse, är ödmjuka och hjälper oss i planering och omställning i dessa tider. Newton håller sig löpande uppdaterade och ger så mycket information vi kan. Newton är stolta över studerande och lärare som gör detta möjligt. Fortsätt hjälpa, genom löpande dialog och feedback med utbildningsledare och utbildningsadministratörer” – Johanna Belsing, Utbildningschef på Newton.

Frågor till Newton

Om du har frågor rörande Newtons hantering i ärendet gällande coronaviruset, vänligen kontakta:
Pontus Stolt, Sälj- och marknadschef

Epost: pontus@newton.se Mobil: 072-182 90 38

Läs mer om Newtons distansundervisning här