Bidra till en hållbar utveckling som drifttekniker

Av Sveriges totala energianvändning står uppvärmning av fastigheter för en betydande del. Kunskap om hur man optimerar fastigheters värme och ventilationssystem är därför starkt efterfrågad idag. Men kunskaper inom detta område leder inte bara till en karriär, de ger också chans att bidra till en renare framtid.

Har du erfarenhet av drift och förvaltning av tekniska system i fastigheter och vill ta nästa steg i ditt arbetsliv? Med Newton kurs Driftteknik – värme och ventilation kopplar vi ett helhetsgrepp med fokus på ett bra inneklimat. I vårt driftlaboratorium får du arbeta praktiskt med driftoptimering samt lära dig energibesparingsåtgärder som fungerar. Efter avslutad kurs har du en starkt efterfrågad yrkeskompetens samt ett intyg som väger tungt i ditt CV.

Kursinnehåll och upplägg

Vi går igenom värme- och ventilationssystemets uppbyggnad och funktion, effekterna som uppstår i fastigheten om systemet inte fungerar tillfredställande samt belyser energibesparingsproblematiken. Dessutom reder vi ut olika begrepp samt klargör hur värme tillförs och bortförs från fastigheter.

Kursen omfattar 4,5 dagar med 50% teori och 50% praktik och täcker bland annat områdena ventilationssystem, värmesystem, energibesparing, fjärrvärmeinstallationer och SÖR-system.

Efter utbildningen

Det finns ett stort behov av kompetens i branschen. Efter avslutad utbildning kommer du, som drifttekniker, bland annat kunna arbeta med värme- och ventilationssystem, mätning och beräkning av vattenflöden, uppritning av ett flödesschema, energibesparingsåtgärder och inställningar av tidkanaler, reglerkurvor och larmgränser.

Läs mer om kursen Driftteknik – värme och ventilation här

Kontakta utbildningsrådgivare på Newton: utbildning@newton.se

Arbeta som drifttekniker