Kontakta oss Kalendarium English Svenska
Logga in

En samarbetspartner till Newton är ett företag eller en organisation som medverkar i framtagandet och genomförandet av Newtons olika utbildningar.

Newtons samarbetspartners

Newtons samarbetspartners verkar inom de branscher som vi arbetar mot, exempelvis följande områden:

  • Ta emot praktikanter från Newtons utbildningar
  • Ta emot studenter på studiebesök och genomföra gästföreläsningar på skolan
  • Delta på Newtons arbetsmarknadsdagar, t.ex. Newton Networking Day
  • Rekrytera framtida kollegor från våra utbildningar
  • Utbilda sina anställda i något av Newtons ut-bildningsprogram
  • Medverka i utformandet av Newtons utbildningar genom att bidra med erfarenheter och kunskaper
  • Delta i ledningsgrupperna för Newtons yrkeshögskoleutbildningar

Newton söker ständigt efter nya samarbetspartners

Vill ditt företag samarbeta med Newton? Kontakta oss

Några av Newtons 200 samarbetspartners

We build too many walls and not enough bridges Sir Isaac Newton