English
English

Validering enligt Faval

Att göra valideringar garanterar att medarbetarna är uppdaterade och kunniga på alla områden som ingår i yrkesrollen, samtidigt som validerade medarbetare är en stor konkurrensfördel som stärker företagets varumärke både internt och externt.

Newton validerar medarbetare i fastighets­branschen

Fastighetsbranschen lanserar validering i verktyget FAVAL för yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Validering på eftergymnasial nivå är inte bara nytt för fastighetsbranschen, utan också inom validering i stort i Sverige. Fastighetsbranschen tar därmed viktiga kliv för att både utveckla möjligheterna till validering generellt och för att underlätta nyrekryteringar och kompetensenshöjande insatser inom branschen.

Ackrediterat testcenter

Att vara ett ackrediterat testcenter innebär att kunna erbjuda validering mot intyg och validering mot kompetensbevis. Praktiska prov kan göras både i Stockholm och Göteborg. Newton validerar Fastighetsförvaltare, Fastighetstekniker, Fastighetsskötare och Fastighetsvärdar. Vi erbjuder validering mot intyg och kompetensbevis.

Intyg och kompetensbevis 

Ett positivt resultat av validering mot Intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa ska läsas in via kompletterande utbildning. Skillnaden mellan de olika är att vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation alternativt ett praktiskt prov beroende på yrkesroll. 

Validering mot fastighets­förvaltare

I validering mot intyg för yrkesrollen Fastighetsförvaltare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden. Frågorna är flervalsfrågor. Vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation.

Process

Fastighetskunskap, strategier för fastighetsföretagandet, förvaltningsprocessen och ledningssystem.

Teknik

Kunskap om fastigheter och byggnader. Lokalanpassning, grundläggande funktionskrav och tolkning av ritningar.

Ekonomi

Grundläggande kunskap om redovisning och räkenskapsanalys. Fastighetsekonomi och affärsmannaskap.

Miljö

Ekologiska grundprinciper, förståelse för byggnaders och verksamheters miljöpåverkan samt färdighet i energieffektivisering.

Juridik

Kunskaper om jordabalken, avtalsjuridik, plan- och bygglagen ingår liksom lagen om offentlig upphandling. Förståelse och färdighet i tillämpning av den viktigaste lagstiftningen.

IT

Förståelse och färdighet med att hantera hård- och mjukvara samt hur IT som verktyg utnyttjas på bästa sätt.

Kommunikation

Kunskaper om olika ledarskapsteorier, vetenskapliga metoder och projektledning ingår i detta kunskapsområde. Kunskap om etiska regler för fastighetsförvaltare ingår också.

Omvärld

Omvärldskunskap och förståelse för omvärldens utveckling samt de faktorer som påverkar den, har stor betydelse för att kunna fatta kloka beslut när det gäller fastighetsföretagandet. Även samhällsekonomiska frågor, marknadsanalyser samt olika mål med fastighetsägandet ingår.

Validering mot fastighets­tekniker

Validering mot Intyg

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetstekniker är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Matematik
 • Juridik
 • IT
 • Styr- och reglerteknik
 • Byggnadsteknik

Validering mot kompetensbevis

I validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetstekniker är:

 • Byte av remskiva
 • VVS-koppling
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Mät- och reglerteknik

Validering mot fastighets­värd

Validering mot Intyg

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsvärd är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Matematik
 • Juridik
 • IT
 • Kundservice

Validering mot kompetensbevis

Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetsvärd är:

 • Byte av remskiva
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Bemötande
 • Avflyttningsbesiktning

Validering mot fastighets­skötare

Validering mot Intyg

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsskötare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Matematik
 • Ekonomi
 • Juridik
 • IT
 • Yttre skötsel

Validering mot kompetensbevis

Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetsvärd är:

 • Byte av remskiva
 • VVS-koppling
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Yttre skötsel

Vill du veta mer om Faval och validering?

På Newton märker vi av fler förfrågningar kring validering och viljan av att ha en hållbar organisation genom medarbetare som besitter rätt kunskap. Hör av dig så berättar vi mer!