Att göra valideringar garanterar att medarbetarna är uppdaterade och kunniga på alla områden som ingår i yrkesrollen, samtidigt som validerade medarbetare är en stor konkurrensfördel som stärker företagets varumärke både internt och externt

Newton validerar medarbetare i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen lanserar validering i verktyget FAVAL för yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Validering på eftergymnasial nivå är inte bara nytt för fastighetsbranschen, utan också inom validering i stort i Sverige. Fastighetsbranschen tar därmed viktiga kliv för att både utveckla möjligheterna till validering generellt och för att underlätta nyrekryteringar och kompetensenshöjande insatser inom branschen.

Ackrediterat testcenter

Att vara ett ackrediterat testcenter innebär att kunna erbjuda validering mot intyg och validering mot kompetensbevis. Praktiska prov kan göras både i Stockholm och Göteborg. Newton validerar Fastighetsförvaltare, Fastighetstekniker, Fastighetsskötare och Fastighetsvärdar. Vi erbjuder validering mot intyg och kompetensbevis.

 Mia Inde och Susanne Åhlén

Intyg och kompetensbevis 

Ett positivt resultat av validering för Intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa ska läsas in via kompletterande utbildning. Skillnaden mellan de olika är att vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation alternativt ett praktiskt prov beroende på yrkesroll. 

Validering för Fastighetsförvaltare
Validering för Fastighetstekniker
Validering för Fastighetsvärd
Validering för Fastighetsskötare

Vill du veta mer om Faval och validering?

Vi hjälper dig gärna!

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.