Validering och fortbildning garanterar att medarbetarna är uppdaterade och kunniga på alla områden som ingår i yrkesrollen, samtidigt som certifierade medarbetare är en stor konkurrensfördel, exempelvis vid upphandlingar.

Newton validerar för Fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen lanserar validering i verktyget FAVAL för yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Validering på eftergymnasial nivå är inte bara nytt för fastighetsbranschen, utan också inom validering i stort i Sverige. Fastighetsbranschen tar därmed viktiga kliv för att både utveckla möjligheterna till validering generellt och för att underlätta nyrekryteringar och kompetensenshöjande insatser inom branschen.

Intyg och kompetensbevis/certifikat utfärdade av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd:

 

 

 

Newton validerar Fastighetsförvaltare. Vi erbjuder validering mot intyg och/eller mot kompetensbevis/certifikat. I validering mot intyg för yrkesrollen Fastighetsförvaltare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden. Frågorna är flervalsfrågor.

 1. Process
  Fastighetskunskap, strategier för fastighetsföretagandet, förvaltningsprocessen och ledningssystem.
 1. Teknik
  Kunskap om fastigheter och byggnader. Lokalanpassning, grundläggande funktionskrav och tolkning av ritningar.
 1. Ekonomi
  Grundläggande kunskap om redovisning och räkenskapsanalys.
  Fastighetsekonomi och affärsmannaskap.
 1. Miljö
  Ekologiska grundprinciper, förståelse för byggnaders och verksamheters miljöpåverkan samt färdighet i energieffektivisering.
 1. Juridik
  Kunskaper om jordabalken, avtalsjuridik, plan- och bygglagen ingår liksom lagen om offentlig upphandling. Förståelse och färdighet i tillämpning av den viktigaste lagstiftningen.
 1. IT
  Förståelse och färdighet med att hantera hård- och mjukvara samt hur IT som verktyg utnyttjas på bästa sätt.
 1. Kommunikation
  Kunskaper om olika ledarskapsteorier, vetenskapliga metoder och projektledning ingår i detta kunskapsområde. Kunskap om etiska regler för fastighetsförvaltare ingår också.
 1. Omvärld
  Omvärldskunskap och förståelse för omvärldens utveckling samt de faktorer som påverkar den, har stor betydelse för att kunna fatta kloka beslut när det gäller fastighetsföretagandet. Även samhällsekonomiska frågor, marknadsanalyser samt olika mål med fastighetsägandet ingår.

Vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation.

Vid intresse och anmälan KONTAKTA oss