yrkeshögskoleutbildning

Är du intresserad av att gå någon av våra IT-utbildningar men saknar behörighet i programmering eller dator- och nätverksteknik? Men hallå! Det ordnar vi, såklart! Newton erbjuder dig som söker till någon av våra utbildningar kostnadsfria preparandkurser som förbereder dig inför kommande utbildning.

Systemutvecklare Java eller Applikationsutvecklare för mobila enheter
Denna preparandkurs ger dig de kunskaper i grundläggande programmering som du behöver för att kunna tillgodogöra dig och få behörighet till Newtons utbildningar Systemutvecklare Java och Applikationsutvecklare för mobila enheter. Vi erbjuder denna kurs till dig som har sökt någon av dessa utbildningar hos oss. Följande punkter bör stämma in på dig:

  1. Du saknar behörighet i programmering, motsvarande den gymnasiala kursen Programmering 1, och vill bli behörig till utbildningen.
  2. Du har inte programmerat tidigare, eller i begränsad omfattning. Du är intresserad av programmering och är villig att genomföra preparandkursen med begränsad undervisningstid och med en hel del självstudier.

Läs mer här: Preparandkurs – Programmering 1 – HT 2016

IT-säkerhetstekniker
Behörighetsgivande kurs till utbildningen IT-säkerhetstekniker
Denna preparandkurs ger dig de kunskaper i dator- och nätverksteknik som du behöver för att kunna tillgodogöra dig och få behörighet till Newtons utbildning IT-säkerhetstekniker. Vi erbjuder denna kurs till dig som har sökt denna utbildning hos oss. Följande punkter bör stämma in på dig:

  1. Du saknar behörighet i datorteknik och/eller nätverksteknik och vill bli behörig till utbildningen.
  2. Du är intresserad av dator- och nätverksteknik samt är villig att genomföra preparandkursen med begränsad undervisningstid och med en hel del självstudier.

Läs mer här: Preparandkurs – IT-säkerhetstekniker – HT 2016